Wijziging en openstelling Voucherregeling MKB Fryslân 2020.

De provincie Friesland heeft een wijziging van de Voucherregeling MKB Fryslân 2020 (MKBFR) gepubliceerd. Ook wordt de regeling opnieuw opengesteld.

Doel regeling
Het doel van de voucherregeling is Friese mkb-ondernemingsactiviteiten op het gebied van innovatie, bedrijfsontwikkeling of strategisch HR te stimuleren.

Budget
Voor 2020 is een totaalbudget van € 850.194 beschikbaar. Hiervan is € 550.194 bestemd voor innovatie-advies en bedrijfsontwikkeling en € 300.000 voor strategisch HR.

Wijzigingen
Belangrijkste wijziging is de uitbreiding van de subsidiabele activiteiten. Zo komt nu ook de deelname aan een minimaster ondernemersontwikkeling in aanmerking, voor zover het onderwerp HR onderdeel uitmaakt van het programma of de opleiding.

De minimaster ondernemersontwikkeling is een meerdaags programma of meerdaagse opleiding waarin wezenlijke aspecten van ondernemerschap worden behandeld die al dan niet een direct raakvlak hebben met één of meer in het doel van de regeling beschreven ondernemersthema’s. Gedurende het programma of de opleiding krijgen deelnemende mkb-ondernemers handvatten aangereikt die essentieel zijn voor het succesvol uitvoeren van hun ondernemingsactiviteiten.

Indienen
Aanvragen kunnen van 3 februari 2020 tot en met 31 december 2020 worden ingediend. Aanvragen moeten elektronisch worden ingediend via het subsidieloket van het SNN.

Geïnteresseerd?
Denk je gebruik te kunnen maken van deze regeling of wil je meer informatie? Neem contact met ons op via 055 843 48 15 of mail naar info@venntiv.com