​Voucherregeling MKB Fryslân verruimd, nu ook voor scholing personeel.

Friese mkb-ondernemers kunnen de voucherregeling MKB Fryslân 2020 (MKBFR) vanaf 3 april 2020 ook gebruiken voor het om- of bijscholen van personeel. De regeling wordt hiertoe verruimd, zo meldt de provincie Friesland.

"We willen ondernemers stimuleren om, waar dat kan, juist nu te investeren in hun personeel. Deze crisis kan het moment zijn om personeel om- of bij te scholen. De MKB-Voucherregeling komt ondernemers hierin tegemoet. Wij vergoeden de helft van de opleidingskosten, tot een maximum subsidiebedrag van € 2500", aldus Gedeputeerde Sander de Rouwe in een toelichting.

Over de regeling

De subsidieregeling heeft als doel om innovatie, bedrijfsontwikkeling en/of strategisch HR (personeelszaken) te stimuleren bij MKB ondernemers in de provincie Friesland. Het was al mogelijk om als ondernemer zelf voor een opleiding, gebruik te maken van de regeling en voortaan geldt dat ook voor personeel. Het totale budget voor 2020 bedraagt € 850.194. Hiervan is € 550.194 bestemd voor innovatie-advies en bedrijfsontwikkeling en € 300.000 voor strategisch HR, waaronder ook opleiding van personeel.

De regeling kan na verruiming gebruikt worden voor bijvoorbeeld het omscholen van medewerkers zodat zij de juiste vaardigheden hebben om in een ander productieproces mee te kunnen draaien of het bijscholen van medewerkers die door een terugloop van orders nu minder werk te doen hebben.