​Voorschot mogelijk voor subsidieregeling Praktijkleren.

Om werkgevers tegemoet te komen tijdens de coronacrisis wordt met de subsidieregeling Praktijkleren de mogelijkheid geboden om een voorschot aan te vragen voor reeds gemaakte kosten voor praktijkleerplaatsen in het mbo. Op deze manier hoopt de overheid dat de praktijkleerplaatsen blijven bestaan. De subsidieregeling is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, of een student.

Voorschot voorwaarden

Om werkgevers tegemoet te komen tijdens de coronacrisis wordt met de subsidieregeling Praktijkleren de mogelijkheid geboden om een voorschot aan te vragen voor reeds gemaakte kosten voor praktijkleerplaats in het schooljaar 2019/2020 tot en met 16 maart 2020. Deze regeling geldt helaas niet voor categorieën vo/pro/vso, hbo en promovendi/toio’s.

Met het aanvragen van een voorschot komt de verplichting voor de werkgever om uiterlijk 16 september een definitieve aanvraag in te dienen. Het voorschot zal verrekend worden met de definitief uit te keren subsidie.

Ondanks gedwongen sluiting wel subsidie

Werknemers die in verband met het coronavirus gedwongen hun deuren moesten sluiting van 16 maart tot en met 19 mei worden niet in mindering gebracht op de subsidie. Ditzelfde geldt voor bedrijven die niet gedwongen gesloten waren, maar die toch moesten sluiten omdat open blijven niet verantwoord was volgens de richtlijnen van het RIVM.