Versneller Innovatieve Ambities (VIA) 2021.

De VIA is een Noord-Nederlandse subsidieregeling die van origine in het leven is geroepen om R&D in het midden en klein bedrijf te stimuleren. Innovatieve mkb-ers kunnen tot € 100.000 subsidie krijgen wanneer zij een innovatief product, proces of dienst ontwikkelen. De regeling vertoonde gelijkenissen met de regeling MIT R&D Samenwerkingsprojecten, alleen is samenwerking in de VIA niet verplicht. In 2019 is de regeling sterk uitgebreid met verschillende deelbudgetten, namelijk voor:

  • Innovatieve softwareprojecten;
  • Innovatieve ontwikkelingsprojecten (product, proces of dienst);
  • Organisatie innovatieprojecten

Het budget voor softwareprojecten en ontwikkelingsprojecten was in 2020 op dag 1 vergeven. In 2021 wordt echter op voor alle onderdelen nieuw budget beschikbaar gesteld vanuit het Covid herstelfonds REACT EU. Dit betekent dat de regeling weer open gaat voor aanvragers. Dit betekent ook dat er bij de beoordeling van projecten extra aandacht zal zijn voor de circulaire economie.

Doelgroep:

(Samenwerkende) mkb-ondernemers die innovatieve software, producten, productieprocessen of diensten vernieuwen of ontwikkelen of investeren in het veranderen van hun organisatie. Een VIA project bestaat in het geval van de eerste 2 pijlers uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling, zoals het ontwikkelen van een prototype. Ondernemers mogen het project zelf uitvoeren maar kunnen een groter percentage gesubsidieerd krijgen als zij samenwerken met een ander mkb. Onder de noemer organisatie-innovatie kunnen ondernemers subsidie krijgen op de kosten van het implementeren van een nieuwe vorm van het organiseren van de bedrijvigheid. Dat kan bijvoorbeeld door

  • het vernieuwen van de interne organisatie;
  • het vernieuwen van het verdienmodel;
  • het ontwikkelen van nieuwe strategische samenwerkingen.

Budget:

Het budget dat exact naar de VIA zal gaan is nog niet bekend. Verwacht is dat het budget op dag 1 weer overvraagd zal worden dus wacht niet. Een aanvraag heeft ruime tijd nodig om voor te bereiden.

Subsidie:

Projecttype

Percentage

Percentage bij samenwerking

Maximum subsidie

Ontwikkelingsprojecten

35%

50%

€ 100.000

Softwareontwikkeling

35%

Niet mogelijk

€ 50.000

Organisatie-innovatie

50%

Niet mogelijk

€ 12.500

Bij bovengenoemde data kunnen aanvullende voorwaarden gelden.

Openstelling:

De regeling gaat open op 1 februari 2021 en werk volgens een ‘first come first serve’ systematiek. Naar verwachting zal het budget op dag 1 uitgeput worden, dus begin op tijd met het voorbereiden van een aanvraag.

Geïnteresseerd?

Denk jij gebruik te kunnen maken van deze regeling of wil je meer informatie? Neem dan contact op via tel: 055 843 48 15 of mail naar info@venntiv.com.