Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie.

Afgelopen jaar is de subsidieregeling ‘Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie’ (VKII) geopend om de verduurzaming en CO2-reductie binnen het Nederlandse bedrijfsleven te stimuleren. De uitstoot van broeikasgassen moet op korte termijn flink omlaag. De regeling is nog geopend tot 30 juni 2020 en richt zich op grootschalige projecten.

Wie kan subsidie aanvragen?

Subsidie is beschikbaar voor bedrijven die behoren tot:

  • de industrie;
  • de productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stroom, gekoelde lucht;
  • de winning en distributie van water, of afval- en afvalwaterbeheer en saneringen.

Budget en subsidie

Afhankelijk van de investering bedraagt de subsidie 30% tot 70%. Het subsidiebedrag is minimaal € 125.000 en maximaal € 3 miljoen.

Het budget voor deze regeling bedraagt € 28 miljoen. Gebaseerd op de laatste peildatum van maart 2020 is hiervan nog ruim € 15 miljoen beschikbaar

Projectsoorten en voorwaarden

De regeling richt zich specifiek op investeringen in materiële en immateriële activa uit de industrie die bijdragen aan een kosteneffectieve reductie van CO2-emmissies in Nederland. U kunt hierbij denken aan investeringen gericht op apparatuur, systemen en/of technieken. Projecten moeten aansluiten op de volgende thema’s:

  • Energie-efficiëntie die voldoen aan de voorwaarden van de algemene groepsvrijstellingsverordening.
  • De recycling en hergebruik van afval die voldoen aan de voorwaarden van de algemene groepsvrijstellingsverordening;
  • Lokale infrastructuur die voldoen aan de voorwaarden van de algemene groepsvrijstellingsverordening.
  • Overige CO2-reducerende maatregelen die voldoen aan de voorwaarden van de algemene groepsvrijstellingsverordening.

Enkele andere belangrijke voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie:

  • De werking van de investering moet al minimaal drie keer eerder zijn gedemonstreerd in Nederland.
  • De investeringen moeten een terugverdientijd hebben zonder subsidie van meer dan 5 jaar.
  • Het project moet in 2020 worden uitgevoerd. Anders draagt dit niet bij aan de CO2-reductiedoelstellingen van 2020.

Openstelling

Aanvragen indienen kan tot en met 30 juni 2020, 17.00. De regeling werkt volgens het first come, first serve principe. Indien de aanvragen voldoen aan de eisen van de regeling verlenen ze subsidie tot het budget is uitgeput.

Denk jij in aanmerking te komen of wil je meer informatie. Neem contact met ons op via 055 843 48 15 of stuur een mail naar info@venntiv.com