Van Veldhoven investeert 40 miljoen in circulaire economie.

Om de circulaire economie op te schalen en te versnellen, trekt staatssecretaris Stientje van Veldhoven in de periode 2021 tot en met 2024 40 miljoen euro uit.

Dit geldbedrag gaat naar onder meer concrete circulaire initiatieven van mkb’ers, zoals de ontwikkeling van een circulair systeem van herbruikbare bekers voor op festivals. Daarnaast wordt ingezet op kennisontwikkeling en innovaties, een investeringsfonds opgezet en worden ondernemers geholpen met het ombouwen van bestaande businessmodellen naar circulaire businessmodellen. Daarnaast wordt in 2021 1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor (de communicatie rond) een retourpremie op koel- en vrieskasten. Dit komt naar voren in de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) voor het komende jaar, als onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2021-2024.