Tweede aanvraag ronde SLIM-regeling.

Met de stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in MKB-ondernemingen (SLIM-regeling) wil het kabinet leren en ontwikkelen in het mkb bevorderen. Elke MKB-ondernemer kan een subsidieaanvraag indienen. Ondernemers kunnen met deze subsidie de vaardigheden van hun medewerkers up to date houden, loopbaanadviezen voor medewerkers ontvangen of een bedrijfsschool oprichten.

Subsidie

Het subsidiepercentage bedraagt 60% van de subsidiabele kosten, met uitzondering van initiatieven voor kleine ondernemers met minder dan 50 werknemers, het subsidiepercentage hiervoor bedraagt 80%. Het maximale subsidiebedrag voor de individuele mkb’s bedraagt € 24.999.

Indienen

De regeling opent op 1 september 2020, 09.00 uur en sluit op 30 september 17.00 uur. De subsidieverdeling zal gaan op basis van loting. Zodra het subsidieplafond is overschreden zal de loting plaatsvinden onder alle ingediende en goed te keuren aanvragen.

Geïnteresseerd?

Denk jij gebruik te kunnen maken van deze regeling of wil je meer informatie? Neem contact met ons op via 055 843 48 15 of mail naar info@venntiv.com.