Topsector Energie: drie regelingen open per 1 april.

Topsector Energie (TSE) heeft per 1 april 2020 drie regelingen opengesteld. Het gaat hierbij om tenders voor energie en klimaat-innovaties in de industrie en de gebouwde omgeving, die zich richten op het behalen van de klimaatdoelen en CO2-reductie. Daarnaast gaat ook de regeling Hernieuwbare energie (HER), die als doel heeft de energiedoelstellingen van de overheid voor minder kosten te behalen opnieuw open.

TSE Industrie

Deze regeling heeft een budget van € 2,7 miljoen en biedt kansen voor het mkb die werken aan klimaatneutrale of circulaire innovaties voor de industriesectoren. De regeling ondersteunt projecten rond:

  • De sluiting van industriële ketens;
  • Een CO2-vrij industrieel warmtesysteem;
  • Maximale elektrificatie en radicaal vernieuwde processen.

De subsidie kan oplopen tot €500.000 per project. Het project moet vooral bestaan uit R&D-werk en mag een maximale looptijd hebben van vier jaar.

TSE Gebouwde omgeving

TSE Gebouwde omgeving biedt kansen voor bedrijven die werken aan nieuwe innovaties die de gebouwde omgeving helpen verduurzamen. Hierbij gaat het om de ontwikkeling van producten en diensten die zich richten op onderstaande thema’s:

  • De doorontwikkeling van aardgasvrije arrangementen en ondersteunende processen en diensten;
  • De verduurzaming van de (collectieve) warmte- en koude voorziening;
  • Oplossingen voor een betrouwbare, betaalbare en eerlijke elektriciteitsvoorziening.

Projecten die bestaan uit onderzoek en R&D-werk en leiden tot tastbare resultaten binnen twee jaar, komen in aanmerking voor subsidie. De subsidie kan hierbij oplopen tot € 500.000 per project. Het beschikbare budget bedraagt € 2,7 miljoen.

Hernieuwbare energie

De bestaande HER-regeling heeft dit jaar een budget van € 20 miljoen. De regeling heeft als doel de energiedoelstelling van de overheid voor minder kosten behalen. Innovaties waarbij de nadruk ligt op kostenreductie en een betere betaalbaarheid van duurzame energie komen in aanmerking voor subsidie. De regeling is bedoelt voor grote samenwerkingsprojecten, de subsidie bedraagt maximaal € 6 miljoen per project.

Aanvragen

Vanaf 1 april 2020 kunnen aanvragen voor bovengenoemde regelingen ingediend worden. De TSE Industrie en TSE Gebouwde omgeving sluiten beide op 2 juni 2020. De HER-regeling blijft langer open, deze sluit op 31 augustus 2020.