Het programma ‘Urban Energy’ is gericht op partijen die samenwerken aan belangrijke energie-innovaties voor de gebouwde omgeving en de infrastructuur. Zij kunnen deze zomer nog subsidie aanvragen voor technologische top-innovaties die bijdragen aan de energietransitie en het duurzamer en efficiënter maken van ons energiesysteem.

Wat is Urban Energy?

Urban Energy is een subsidieprogramma van de Topsector Energie. Het programma richt zich op de ontwikkeling van nieuwe energie-innovaties voor een snelle transitie naar een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem in de gebouwde omgeving en de infrastructuur. De subsidie ‘Urban Energy’ is met name interessant voor partijen die werken aan innovaties op het gebied van:

 • Zonne-energie
 • Warmte- en koude-installaties
 • Integratie van Zon-PV systeemcomponenten
 • Flexibeler maken van elektriciteitsnetten
 • Energieregelsystemen en -diensten

Hoeveel bedraagt de subsidie?

De subsidies van Urban Energy kunnen oplopen tot 1 miljoen euro per project. De subsidie bestaat uit een bijdrage aan de directe projectkosten (zoals aan te schaffen machines/apparaten en materialen, maar ook loonkosten en kosten derden als er sprake is van een uitbesteding). De hoogte van de subsidiebijdrage wordt per project bepaald, maar meestal ligt dit tussen de 25% en 80% van de kosten.

Wat zijn de voorwaarden voor deze subsidie?

Alle subsidieprogramma’s van de Topsector Energie werken met verschillende subsidievoorwaarden en prioriteiten. De belangrijkste voorwaarden bij het programma voor de subsidie Urban Energy zijn:

 • De subsidies zijn bedoeld voor R&D-projecten (niet voor toepassingsprojecten). Er moet dus sprake zijn van technisch onderzoek en/of technologieontwikkeling. Ook kleine praktijktests kunnen daar nog onder vallen (waarbij de nieuw-ontwikkelde experimentele technologie in de praktijk wordt getest).
 • De subsidie is alleen voor samenwerkingsprojecten. Een samenwerkingsverband moet bestaan uit minstens één onderneming, die binnen het R&D-project samenwerkt met een of meer andere partijen. Dat kan een ander bedrijf zijn of een onderzoeksinstelling, of een relevante stakeholder (zoals een gebruikersorganisatie, infrastructuurbeheerder, overheidspartij of woningcorporatie).
 • Tenslotte moet het project passen bij de aangewezen thema’s van Urban Energy. De vijf hoofdthema’s zijn al kort genoemd. Hieronder geven we per thema een toelichting en enkele voorbeelden van R&D-onderwerpen waarvoor subsidie kan worden aangevraagd.

Thema 1: Zonne-energie

Dit thema draait om zonnestroom-innovaties voor andere toepassingen dan daken of gevels (zie daarvoor thema 3):

 • PV-systemen voor infrastructuur (in voertuigen, rail- en verkeersinfra)
 • Zonnestroomsystemen in het buitengebied (ook drijvende zonnestroomsystemen)
 • Nieuwe PV-technologieën voor innovatieve cellen, panelen, folies en halffabrikaten.

Thema 2: Warmte- en Koude-installaties

Dit thema is gericht op innovaties rondom het binnenklimaat van gebouwen. Denk hierbij aan:

 • Warmteafgifte en tapwater (voor woningen en utiliteitsgebouwen)
 • Zonnecollectoren (ook voor gebouw gevel-toepassingen)
 • Ventilatiesystemen (energiezuinig, geluidsarm, gebruiksvriendelijk)
 • Gecombineerde en geïntegreerde apparaten (multi-functioneel).

Thema 3: Integratie van Zon-PV

Hierbij gaat het om de fysieke integratie van innovatieve zonnestroom-systeemcomponenten. Daarbij ligt de nadruk op PV-systemen die kunnen worden geïntegreerd in daken en/of gevels (waarbij met name wordt gezocht naar innovaties die kunnen zorgen voor een lagere kostprijs, een langere levensduur en hogere opbrengsten per m2).

Thema 4: Flexibele Energie-infrastructuur

Hierbij gaat het om het flexibeler maken van elektriciteitsnetten (en bijbehorende installaties), zoals:

 • Innovaties gericht op concepten/tools voor (her)ontwerp van hybride energie-infrastructuur
 • Componenten/systemen voor monitoring en controle van energie-infrastructuur
 • Informatie- en datamanagement voor slimme energie-infrastructuur.

Thema 5: Energieregelsystemen en -diensten

Hierbij gaat het om nieuwe energieregelsystemen en -diensten, gebaseerd op meet- en regeltechniek, waarmee spelers op de energiemarkt bijdragen aan een optimaal energiegebruik, gezond binnenmilieu, optimale inzet van hernieuwbare energie, flexibiliteit en kostenverlaging, op de volgende gebieden:

 • Slimme energiehandelssystemen
 • Systemen die de flexibiliteit in het energiesysteem vergroten
 • Slimme zelflerende energieregelsystemen (zowel op gebouw- als gebiedsniveau)
 • Diensten van en voor gebruikers van elektrische voertuigen.

Wilt u een beroep doen op deze subsidiekans?

Heeft u plannen voor energie-innovaties die aansluiten op de bovenstaande onderwerpen? Neem dan zo snel mogelijk contact met me op, want de huidige subsidieronde loopt nog maar tot 10 september! Aanvragen worden beoordeeld volgens het tender-principe (beste projecten eerst, zolang het budget reikt).

Samen kunnen we kijken naar de haalbaarheid en businesscase van uw duurzaamheidsproject en controleren of uw project voldoende aansluit bij deze subsidiekans.

Telefoon: 06-25067773 of email: leon.steenbergen@venntiv.com