Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw voor scheepswerven geopend.

Wil jij met jouw scheepswerf een schip duurzaam bouwen of verbouwen? Dan is de subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw voor scheepswerven wellicht iets voor jou! Zo kun je technologieën testen om bijvoorbeeld CO₂-uitstoot en/of uitstoot van andere emissies te verminderen, of (onderwater-) geluidsproductie te verlagen. De regeling staat sinds woensdag 15 juli open voor aanvragen.

Budget

De regeling heeft in 2020 een budget van € 4.600.000,-. De subsidie bedraagt 25% van de subsidiabele kosten. Het maximale subsidiebedrag per aanvrager of groep waar deze toe behoort bedraagt € 1.250.000.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen moet het project in ieder geval voldoen aan onderstaande voorwaarden:

  • Het te (ver)bouwen schip is een binnenvaart- of zeeschip met een brutogewicht boven de 100 ton of sleepboot met een vermogen van meer dan de 365 kW. Vissersvaartuigen komen niet in aanmerking.
  • De overeenkomst van de bouw of verbouwing van het schip mag niet gesloten zijn op het moment van indiening, wel moet er zicht zijn op contractsluiting via een intentieverklaring.

Aanvragen

Aanvragen gaat op basis van het tender principe en indienen kan tot 6 oktober 2020, 17.00 uur. Na de sluitingsdatum worden alle projecten met elkaar vergeleken en worden er punten toegekend voor vier criteria:

  • het innovatiegehalte van het scheepsbouwinnovatieproject;
  • de bijdrage van het scheepsbouwinnovatieproject aan de verduurzaming van de scheepvaart;
  • de economische potentie en toepassingsmogelijkheden van het scheepsbouwinnovatieproject;
  • de kwaliteit van de aanvraag.

Het hoogst scorende project krijgt als eerste subsidie, net zolang tot het beschikbare budget op is.

Geïnteresseerd?

Denk jij gebruik te kunnen maken van deze regeling of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op via 055 843 48 15 of mail naar info@venntiv.com.