​SLIM regeling voor samenwerkingsverbanden en grootbedrijven in de sectoren horeca, landbouw en recreatie..

Samenwerkingsverbanden in het mkb en grootbedrijven in de landbouw, horeca en recreatiesector kunnen subsidie aanvragen tot en met 30 juni 2020.

Wat is de SLIM-regeling?

Met de stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in MKB-ondernemingen (SLIM-regeling) wil het kabinet leren en ontwikkelen in het mkb bevorderen. Met deze subsidie kunnen ondernemers de vaardigheden van hun medewerkers up to date houden, loopbaanadviezen voor medewerkers ontvangen of een bedrijfsschool oprichten.

Budget en subsidie

Het subsidiepercentage bedraagt 60% van de subsidiabele kosten. Grootbedrijven in de landbouwsector komen in aanmerking voor een subsidie van maximaal € 20.000. Voor grootbedrijven in de horeca- en recreatiesector geldt een maximaal subsidiebedrag van € 200.000. De maximale subsidie voor samenwerkingsverbanden bedraagt € 500.000 per project waarbij max € 200.000 per onderneming.

Aanvragen

Samenwerkingsverbanden en grootbedrijven kunnen subsidie aanvragen vanaf 1 april tot en met 30 juni 2020. Indien er sprake is van overvraging van het budget, wordt er na afloop van het aanvraagtijdvak een loting toegepast.