SDE++, de opvolger van de SDE+ biedt nieuwe kansen.

Vanaf 2020 wordt de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) verbreed. Waar de regeling zich tot die tijd richt op duurzame energieproductie, wordt dit vanaf 2020 uitgebreid met CO2-reductie. Deze verruimde regeling gaat SDE++, ofwel Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie heten.

Bijdrage aan emissiereductie

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat schrijft de hoofdlijnen van de nieuwe regeling in een brief aan de Tweede Kamer. Hierin ligt de focus op een kosteneffectieve bijdrage aan het bereiken van een emissiereductie van 49% in 2030 ten opzichte van 1990. De regeling krijgt dan ook de naam Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (afgekort SDE++).

Focus op CO2-reductie en kosteneffectieve technieken

De SDE++ stimuleert technieken door de onrendabele top te vergoeden. Dit gebeurt ook al in de huidige SDE+. Echter is het verschil dat de technieken bij de SDE++ concurreren op basis van het vermijden van CO2 en andere broeikassen in plaats van de opgewekte duurzame energie. Welke technieken in aanmerking komen, wordt nog onderzocht. Technieken die CO2 reduceren en kosteneffectief zijn, komen als eerste in aanmerking voor subsidie.

Nieuwe kansen met Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++)

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft in de zomer van 2019 conceptadviezen gepubliceerd over de volgende CO2-reducerende categorieën:

  • grootschalige warmtepompen;
  • industriële elektrische boilers;
  • industriële restwarmte;
  • grootschalige waterstofproductie via elektrolyse;
  • CO2-afvang en opslag (CCS).

Deze categorieën geven onder voorbehoud een indicatie van de subsidiemogelijkheden investeringen vanaf 2020. Het verbreden van de SDE+ regeling is een positieve ontwikkeling voor het bedrijfsleven. Door de toevoeging van CO2-reductie biedt de nieuwe SDE++ regeling voor nog meer toepassingen subsidie. Momenteel zijn veel technieken nog relatief nieuw waardoor prijzen en investeringskosten hoog zijn.

Najaar 2019 meer bekend

De SDE++ wordt nu in overleg met marktpartijen verder uitgewerkt. Naar verwachting krijgt de Tweede Kamer in het najaar van 2019 het definitieve voorstel voor de SDE++. Vanaf 2020 gaat de nieuwe regeling in.

Veel aanvragen Stimulering Duurzame Energieproductie / Energietransitie

Het bedrijfsleven maakte de afgelopen jaren veel gebruik van de SDE+. Ook Venntiv deed veel SDE+ aanvragen voor haar klanten. Er was zoveel vraag naar deze regeling dat er een voor- en najaarsronde werd opengesteld. De regeling werd vrijwel altijd overschreven. Wij verwachten dat ook de SDE++ erg veel aanvragen krijgt.