Scholing en werk.

Extra middelen voor SLIM-regeling

Aan de SLIM-regeling voor scholing en ontwikkeling van werknemers in mkb-bedrijven worden in 2021 extra middelen toegevoegd. Voor 2021 wordt er in verband met de door de coronacrisis ontstane extra behoefte aan scholing en begeleiding namelijk een extra compartiment toegevoegd aan de regeling. Hierdoor kunnen mkb-bedrijven meer subsidie krijgen voor het versterken van de leercultuur op de werkvloer via bedrijfsscholen en leerambassadeurs. Voor deze activiteiten is een extra bedrag van € 41,5 miljoen opgenomen, waardoor het SLIM-budget voor 2021 oploopt tot ruim € 90,8 miljoen.