​ROCKET Reloaded voor Hightech Innovaties.

Mkb-ers, kennisinstellingen en andere organisaties kunnen nu een aanvraag indienen voor de subsidieregeling ROCKET Reloaded. De regeling staat open sinds 9 oktober met als sluitingsdatum 15 november 2019.

ROCKET Reloaded staat voor (RegiOnal Collaboration on Key Enabling Technologies). Dit Duits-Nederlandse Interreg programma stimuleert samenwerking tussen het bedrijfsleven en de wetenschap in het Duits-Nederlandse grensgebied tussen de Noordzee en Nederrhein.

Het doel van het ROCKET Reloaded programma is het versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie op het gebied van sleuteltechnologieen zoals nano-technologie, microsysteemtechniek, micro- en nano electronica, innovatieve materialen & grondstoffen en fotonica.

Wat betekent ROCKET Reloaded Financieel?

De maximale projectgrootte is €275.000, waarbij het subsidiepercentage op kan lopen tot 60%. Per samenwerkingsproject komt dit neer op een maximale subsidie van €165.000.

Subsidievoorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet het innovatieproject voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De innovatie moet betrekking hebben op 1 van bovenstaande sleuteltechnologieen
  • Deelname moet bestaan uit tenminste één Duitse en één Nederlandse mkb-er uit het Interreg grensgebied.

    Voor Duitsland zijn dit delen van de Duitse deelstaten Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen.
    In Nederland geldt dit voor de provincies: Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland en delen van Noord-Brabant en Limburg

  • De innovatie moet gericht zijn op de één van de betreffende domeinen; Gezondheidszorg, productie of energie.

Indiening aanvraag

De beoordeling loopt via het tenderprincipe, hierbij worden de aanvragen gerangschikt op kwaliteit, alleen de beste aanvragen krijgen subsidie.

Tussentijdse deadline op 1 november 2019, levert u uw voorstel voor deze datum aan, dan vindt er een volledigheidscheck plaats. Dit vergroot wellicht uw kansen op een succesvolle aanvraag.

De definitieve sluiting voor alle aanvragen is op 15 november 2019.