REACT EU - Extra EFRO budget - opent begin 2021.

De EU stelt in 2021 € 55 miljard beschikbaar als: Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe. Ook wel: REACT EU. De eerste openstelling voor REACT EU zal al begin 2021 plaatsvinden. De focus ligt op een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de economie. Europa moet slimmer en groener worden. Daar kun jij als mkb’er door innovatie aan bijdragen! Het budget dat voor Nederland beschikbaar wordt gesteld zal worden onderverdeeld in vier regio’s.

De regeling

De regeling is momenteel nog niet officieel gepubliceerd. Hierbij vind je alvast enkele belangrijke punten die we op dit moment weten:

  • Regeling opent begin 2021
  • Totaal budget bedraagt € 240 miljoen
  • 80% van het beschikbare budget moet worden toegekend in 2021
  • Als deadline voor de uitvoering van deze projecten geldt: 31 december 2023.
  • Mogelijk kan tot 70% van de kosten gesubsidieerd worden

Budget en openstelling per regio

Regio

West

Oost

Zuid

Noord

Budget

€ 90 miljoen

€ 50 miljoen

€ 50 miljoen

€ 50 miljoen

Start

1 Februari 2021

2e kwartaal 2021

Maart 2021

Begin 2021

Regio West

Het grootste deel van het REACT EU vloeit naar EFRO-programma Kansen voor West 2. Dit programma wordt aangevuld met € 90 miljoen. West-Nederland beschikt over de potentie om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de digitale- en groene transitie REACT EU is in regio West gericht op het ontwikkelen van nieuwe concepten, die in potentie al kansrijk zijn, maar door de crisis een vertraging dreigen op te lopen.

Bij projecten die bij uitstek passen binnen REACT EU kan bijvoorbeeld worden gedacht aan circulaire concepten die bewezen hebben dat afval en reststoffen omgezet kunnen worden nieuwe producten en grondstoffen, maar die nu doorontwikkeling nodig hebben om tot productie te komen.

Regio Oost

Voor OP Oost is een budget van € 50 miljoen beschikbaar. Regio Oost onderscheidt zich van de overige regio’s door expliciet te benoemen dat projecten die zich in een hoge TRL een voorkeursbehandeling krijgen. Kansen voor subsidies die bijdragen aan commercialisering zijn hier dus aanzienlijk.

  • Bij deze nieuwe prioriteit ‘Groen en digitaal herstel van de economie’ ligt de nadruk minder op samenwerkingsprojecten tussen MKB en kennisinstellingen gericht op vroege fases van innovatie.
  • De nadruk ligt meer op investeringen in slimme uitrol van innovatieve technieken en processen die de doelstellingen op het gebied van digitalisering en groen versnellen (hogere TRL-fase). Hiermee wordt voorgesorteerd op een snelle en succesvolle marktintroductie.

Regio Zuid

Vanuit REACT-EU vloeit er ook € 50 miljoen naar regio Zuid. De verdeling van dit geld wordt met OP Zuid langs twee lijnen uitgegeven:

  • Voor het innovatief en brede MKB gericht op vergroening & digitalisering, langs de lijnen van de nieuwe RIS3 en gericht op innovatie;
  • Voor het bredere MKB, inclusief toerisme en cultuur, gericht op toekomstgerichte vernieuwing, maar met meer ruimte voor (slimme) uitrol.

Regio Noord

Ook regio Noord heeft € 50 miljoen tot haar beschikking dat wordt beheerd door SNN. De REACT EU gelden worden gekoppeld aan de huidige, succesvolle VIA regeling. Deze is voornamelijk voor innovatie gericht op maatschappelijk belang.

Op dit moment zijn we nog in afwachting van verdere uitwerking van deze regeling. Zodra hier meer over bekend is horen jullie dit uiteraard van ons. Hou vooral ook onze website in de gaten voor nieuwe updates.