Provincie Gelderland stelt 1 miljoen beschikbaar versnelling circulaire economie.

Het Gelders college van Gedeputeerde Staten zijn op zoek naar ketenprojecten in de landbouw- en voedingssector, bouw, industrie en afval voor de versnelling van de circulaire economie. De grootste winst in volume en gewicht qua grondstoffen is in deze categorie te winnen. Gelderse bedrijven in de genoemde sectoren worden door de Gedeputeerde Staten uitgedaagd om met voorstellen te komen. De provincie Gelderland wil gericht bedrijven stimuleren om zuiniger om te gaan met schaarse grondstoffen en het voorkomen van afval. Dit zal op zijn beurt leiden tot de besparing van grondstoffen en een verlaging van de CO2 uitstoot.

Op basis van cijfers uit de Circulaire Atlas van Gelderland blijkt dat ongeveer 80% van alle grondstoffen en reststromen in Gelderland zit in de Agrofood en bouwsector.De overige 20%wordt gebruikt door industrie en consumentenproducten en -afval. Hierdoor kiezen de Gedeputeerde Staten specifiek voor ketenprojecten met meetbare resultaten op grondstoffen en CO2 in deze bedrijfssectoren.

De Circulaire Atlas van Gelderland noemt de volgende drie circulaire opties

  • Het verminderen van primaire grondstoffen
  • Hergebruiken van grondstoffen en materialen in gesloten kringlopen
  • Het vervangen van primaire en eindige grondstoffen door groene/biobased grondstoffen

Ook het voorkomen van transportbewegingen zorgt voor een vermindering in de CO2 uitstoot. Er wordt €1 miljoen beschikbaar gesteld voor de opschalingsprojecten. De Gedeputeerde Staten wil zich naast de concrete ketenprojecten richten op het MKB in deze vier sectoren.