Openstellingstermijnen MOOI-regeling verlengd.

De ministeries van Economische Zaken & Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben samen met de RVO en de Topsector Energie besloten de openstellingstermijnen van de regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) te verlengen met 4 weken.

De deadline voor het indienen van de verplichte vooraanmelding is verplaatst naar uiterlijk 18 mei 2020, 17.00 uur. Definitieve subsidieaanvragen kunnen nu worden ingediend vanaf 4 augustus tot en met 6 oktober 2020, 17.00 uur.

Denk je te kunnen bijdragen aan de energietransitie? De MOOI-regeling stimuleert integrale innovatieve oplossingen voor de volgende 4 thema's: 'Windenergie op zee', 'Hernieuwbare elektriciteit op land’, de 'Gebouwde omgeving' en 'Industrie'. Bedrijven die middels een samenwerking met andere bedrijven en/of kennisinstellingen werken aan het oplossen in de transitie naar een CO2-vrije en circulaire samenleving komen in aanmerking voor MOOI subsidie.

Subsidie

De subsidie bedraagt minimaal € 25.000 per deelnemer in het samenwerkingsverband en maximaal € 4 miljoen per project, voor projecten die vallen onder gebouwde omgeving bedraagt de maximale subsidie € 7 miljoen. De subsidie voor overige projectactiviteiten bedraagt ten hoogste 5% van de totale subsidiabele kosten van het MOOI-project, en niet meer dan € 350.000 per project.

Geïnteresseerd?

Denk je gebruik te kunnen maken van deze regeling of wil je meer informatie? Neem contact met ons op via 055 843 48 15 of mail naar info@venntiv.com