​OP Oost regelingen voor Innovatie en slimme CO2-reductie langer geopend.

Goed nieuws voor ondernemers in de provincies Overijssel en Gelderland. De openstellingsperiode voor aanvragen voor de 3.1 Slimme CO2-reductieprojecten en 3.3 grote R&D-samenwerkingsprojecten 2019 wordt verlengd tot 31 maart 2020.

OP Oost stimuleert met deze regelingen ondernemers die bijdragen aan een slimme en schone economie die zorgt voor duurzame groei en werkgelegenheid in de toekomst. De belangrijkste doelgroep hiervoor zijn: mkb’ers die een samenwerkingsverband hebben met andere ondernemingen, maatschappelijke organisaties en overheden.

3.1 Slimme CO2-reductie

Deze regeling is voor ondernemers met projecten in de topsector Energie en Milieutechnologie incl. Biobased Economy, met een mogelijke overlap in de sectoren Agro & Food, Health of High Tech Systemen&Materialen.

Projecten komen in aanmerking indien ze te maken hebben met de ontwikkeling van koolstofarme innovatie of wanneer deze gericht zijn op onderstaande punten:

  • het ontwikkelen en testen van nieuwe concepten en processen;
  • onderzoek en ontwikkelen van nieuwe financieringsmodellen;
  • het ontwikkelen, testen of demonstreren van innovatieve technologieën;
  • pilots voor demonstratie in realistische omgeving als laatste stap voor marktintroductie;
  • het verrichten van experimentele ontwikkelingen in een proeftuin gericht op (opschaling van) introductie van nieuwe milieu- en energietechnologie;
  • exploitatie en upgraden van een proeftuin bedoeld voor nieuwe milieu- en energie technologieën (of de opschaling daarvan).

De minimale subsidie bedraag €350.000 per aanvraag, waarbij het subsidiepercentage maximaal 40% van de subsidiabele kosten is. Voor mkb-ers en kennisinstellingen geldt een maximaal subsidiepercentage van 50%.

3.3 Grote R&D Samenwerkingsprojecten

Bij de 3.3 regeling staat gezamenlijke experimentele ontwikkeling of industrieel onderzoek in combinatie met experimentele ontwikkeling centraal. Activiteiten dienen gericht te zijn op algemene innovaties en moeten passen binnen de S3-sectoren: Agrofood, Health en High Tech Systemen&Materialen.

Ook hierbij bedraagt de minimale subsidie €350.000 per aanvraag, het subsidiepercentage maximaal 40% van de subsidiabele kosten is. Voor mkb-ers en kennisinstellingen geldt een maximaal subsidiepercentage van 50%.

Aanvragen worden in behandeling genomen volgens het first come, first serve principe. Dit geldt voor zowel de aanvragen van de 3.1 Slimme CO2-reductie als de 3.3 Grote R&D Samenwerkingsprojecten.