One Single Hub: versterken van het ecosysteem rond start-ups en scale-ups.

Heeft of kent u een succesvol regionaal programma dat start-ups of scale-ups ondersteunt? De One Single Hub regeling wil bewezen resultaten uitbreiden. Zo krijgen de regionale programma’s een landelijk effect en versterken we de concurrentie- en innovatiepositie van start-ups en scale-ups én van Nederland.

Het kabinet streeft naar een top-5 positie in de wereld voor het Nederlandse start-up en scale-up ecosysteem. Daarvoor is het belangrijk de regionale krachten te bundelen en start-ups en scale-ups op een effectieve en efficiënte manier te ondersteunen. Dan gaan we in Nederland meer als één ecosysteem – ofwel One Single Hub – functioneren.

Pijlers

Ondersteunende netwerken en organisaties voor start-ups en scale-ups kunnen een projectvoorstel indienen. Projectvoorstellen moeten gericht zijn op de samenvoeging of opschaling van bewezen succesvolle programma’s. Hierbij zijn 3 varianten denkbaar:

  1. Het uitbreiden van succesvolle regionale supportprogramma’s naar andere regio’s
  2. Het samenvoegen van vergelijkbare supportprogramma’s
  3. Het in Nederland introduceren van een succesvol supportprogramma uit het buitenland.

Die programma’s moeten werken aan de versterking van één van de 4 pijlers onder het ecosysteem:

  • talent (voldoende aanbod van gekwalificeerd personeel)
  • kapitaal (in de vroege en in de late fase)
  • markten (vooral de toegang tot internationale markten en launching customers)
  • kennisvalorisatie

Voor wie?

De regeling richt zich op organisaties zoals incubators en accelerators binnen het Nederlandse ecosysteem die zich richten op het verbeteren van de voorzieningen voor innovatief ondernemerschap. Het betreft zowel private organisaties als publieke instellingen zoals regionale ontwikkelingsmaatschappijen, onafhankelijke onderzoeksorganisaties en (valorisatiecentra en kenniscampussen bij) universiteiten. Gemeenten en provincies kunnen betrokken zijn als partner of co-financier, maar zelf geen subsidie ontvangen.

Budget

De One Single Hub regeling loopt van 2020 tot 2022. Er zal jaarlijks een tender worden opengesteld.

Het totaalbudget bedraagt € 15 miljoen: voor de eerste ronde in 2020 is € 2,5 miljoen beschikbaar, voor 2021 € 7,5 miljoen en voor 2022 € 5 miljoen.

Het minimale subsidiebedrag voor een individuele aanvrager bedraagt € 25.000, het maximale bedrag is € 125.000. Voor samenwerkingsverbanden bedraagt de subsidie maximaal € 500.000. Voor de deelnemers aan een samenwerkingsverband gelden dezelfde bedragen als voor individuele aanvragers: minimaal € 25.000 en maximaal € 125.000. Projecten met hogere kosten komen ook in aanmerking voor een subsidie, maar met bovenstaande maximum subsidiebedragen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor subsidie, moet uw project aan een aantal voorwaarden voldoen. Lees meer over de voorwaarden, welke kosten en activiteiten onder de subsidiabele kosten vallen en welke punten meetellen bij de rangschikking van ingediende projectvoorstellen op de pagina Voorwaarden van de RVO.

Aanvragen

Venntiv kan jouw bedrijf van 7 september tot en met 12 november 2020 (17:00 uur) inschrijven voor de eerste tender. De hoogst gerangschikte aanvragen komen in aanmerking voor subsidie, tot het moment dat het subsidieplafond wordt bereikt. We maken de uitslag in het begin van 2021 bekend.