Nieuwe Topsector Energie subsidiemodule ondersteunt systeeminnovaties met € 3,8 miljoen.

Vanuit de Topsector Energie komt een nieuwe subsidiemodule die systeemintegraties ondersteunt. Partijen, zoals netbeheerders, kennisinstellingen en bedrijven kunnen projectplannen indienen voor kennis- en innovatievraagstukken vanaf 15 oktober.

Het toekomstige energiesysteem is niet vergelijkbaar met het huidige. Energie komt meer en meer uit vele – vaak weersafhankelijke – duurzame bronnen. De vraag naar energie verandert ook. Bijvoorbeeld door de toename van elektrisch vervoer. En individuele consumenten spelen een veel meer actieve en invloedrijke rol dan vandaag de dag. Mede hierdoor zijn ingrijpende systeemveranderingen nodig om het energiesysteem robuust, betrouwbaar, veilig, betaalbaar en maatschappelijk acceptabel te houden.

Onderwerpen

Het programma Systeemintegratie bestaat uit drie deelprogramma’s

1. Modellen en simulaties (multi-modelling tools)

Voor het ontwikkelen en beheren van het energiesysteem is integrale besluitvorming nodig. Energiemodellen zijn belangrijke en krachtige hulpmiddelen om deze besluitvorming met feitelijke informatie te ondersteunen. Voor het analyseren van complexe situaties zijn vaak meerdere, aan elkaar gekoppelde, modellen nodig. Zo ontstaan ‘multi-modellen’. De subsidiemodule ondersteunt de ontwikkeling van multi-modelling.

2. Slimme aansturingssystemen voor Smart Multi-Commodity Energiesysteem

Een smart multi-commodity energy system (SMECS) is een energiesysteem dat op een slimme wijze verschillende energievormen benut. Hiervoor is een slim besturingssysteem nodig dat bijvoorbeeld gebruikmaakt van kunstmatige intelligentie. De subsidiemodule ondersteunt het ontwerpen en experimenteel toetsen van zo’n systeem in de praktijk.

3. Besluitvormingstools flexibiliteit

Door de energietransitie verandert het evenwicht tussen vraag en aanbod van energie. Voor de leveringszekerheid moeten deze echter in evenwicht zijn. Het energiesysteem heeft hiervoor flexibiliteit nodig. De industrie kan daarin een grote rol spelen. Maar welke risico's lopen bedrijven als zij zich als leverancier of gebruiker van flexibiliteit aansluiten op het net? Wegen de kansen op tegen de investeringskosten? De subsidiemodule ondersteunt de ontwikkeling van tools om goede analyses voor besluitvorming te kunnen maken.

Openstelling en budget

De subsidiemodule Systeemintegratie staat open van 15 oktober, 09.00 uur tot 15 december 2020, 17.00 uur. Het totale budget bedraagt € 3.8 miljoen waarvan € 1.2 miljoen voor deelprogramma 1 en 3 en € 1.4 miljoen voor deelprogramma 2. Per onderwerp zal 1 project gehonoreerd worden. Belangrijk! Aanvragers dienen binnen een project samen te werken. Dat kan met bijvoorbeeld netwerkbedrijven, adviesbureaus, gemeenten, kennisinstellingen of andere relevante partijen zijn.

Geïnteresseerd?

Denk jij gebruik te kunnen maken van deze regeling of wil je meer informatie? Neem dan contact op via tel: 055 843 48 15 of mail naar info@venntiv.com om de mogelijkheden voor jouw project te bekijken.