​Nieuwe subsidieronde OPZuid voor duurzame energie en energiereductie.

De start van een nieuwe subsidieronde vanuit het OPZuid-programma voor projecten op het gebied van duurzame energie en energiereductie staat gepland op 2 december 2019.

Welke projecten komen in aanmerking?
Deze nieuwe subsidieronde zal zich voornamelijk richten op innovatieve energieprojecten in de gebouwde omgeving die draaien om de demonstratie fase, anders gezegd projecten in de vroege fase van energie innovatie in een concrete praktijkomgeving. De innovatie kan betrekking hebben op: duurzame energieopwekking, energie-efficiëntie of energiebesparing.

Subsidiebudget
De subsidie vergoedt tot 40% van de projectkosten en kan oplopen tot €1,5 miljoen per project. Het beschikbare subsidiebudget voor deze ronde bedraagt € 7,7 miljoen.

Naar verwachting kunnen aanvragen ingediend worden vanaf 2 december 2019. De beoogde sluitingsdatum is 25 mei 2020.