Nieuwe openstelling Versnelde Klimaatinvesteringen in de Industrie.

De subsidieregeling ‘Versnelde Klimaatinvesteringen in de Industrie‘ (VEKI), start dit najaar een nieuwe aanvraagronde. De regeling zal open staan voor aanvragen van 1 september 2020 tot en met 14 december 2021 (first come, first serve). Medio 2019 ging de regeling ook al open, maar is tot nu toe nog niet erg succesvol mede door het zeer korte realisatietermijn. Bij de nieuwe ronde geldt een ruimere realisatietermijn, een investeringsproject moet nu gerealiseerd worden voor 31 december 2023.

Over de regeling

De subsidieregeling richt zich specifiek op investeringen in materiële en immateriële activa uit de industrie die bijdragen aan een kosteneffectieve reductie van CO2-emmissies in Nederland. Denk hierbij aan investeringen gericht op apparatuur, systemen en/of technieken die een terugverdientijd hebben zonder subsidie, van meer dan vijf jaar. Let op, de werking van uw investering moet al minimaal drie keer eerder zijn gedemonstreerd in Nederland.

De regeling kent een budget van € 28 miljoen. De subsidie bedraagt per project minimaal € 125.000,- en maximaal € 3 miljoen.

Geïnteresseerd?

Denk jij gebruik te kunnen maken van deze regeling of wil je meer informatie? Neem contact met ons op via 055 843 48 15 of mail naar info@venntiv.com.