Nieuwe call LIFE Milieu en Klimaat 2020.

Het Europese subsidieprogramma voor milieu en klimaat is weer geopend. LIFE richt zich op het stimuleren van innovatie op het gebied van milieu en klimaat. Projecten die passen in het Europese natuur, milieu en klimaatbeleid komen in aanmerking voor subsidie.

Voor wie is LIFE

Bedrijven, overheden of non-gouvernementele organisaties (NGO’s) kunnen subsidie aanvragen. Samenwerking met andere partijen is niet verplicht, maar vergroot wél de kans op het verkrijgen van subsidie. Life moedigt vooral een samenwerking tussen mkb’s en regionale overheden aan.

Milieu en klimaat

Het LIFE-programma bestaat uit twee subprogramma’s namelijk: het thema milieu en het thema klimaatactie. Er kunnen voor beide onderdelen aanvragen worden ingediend voor onder andere 'traditionele' projecten, dit zijn bijvoorbeeld pilot of demonstratie-projecten. Elk subprogramma heeft zijn eigen prioriteiten zoals hieronder beschreven.

LIFE milieu:

 • milieu en efficiënt gebruik van hulpbronnen;
 • natuur en biodiversiteit, waarbij het beschermen en verbeteren van de natuur in Europa centraal staat;
 • beleid, informatie en bestuur. Door samen te werken en meer bewustwording te creëren wordt gestreefd naar een beter milieubeleid.

LIFE klimaatactie:

 • mitigatie (vermindering) van klimaatverandering;
 • aanpassing aan klimaatverandering;
 • beleid, informatie en bestuur. Meer bewustwording, communicatie, verspreiding van kennis en samenwerking moet leiden tot een beter klimaatbeleid.

Belangrijke criteria

Om in aanmerking te komen voor subsidie, moet het project in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Eén of meer deelnemende partijen
 • Deelnemers zijn gelokaliseerd in EU lidstaten
 • De innovatie draagt bij aan het oplossen van een natuur-, milieu- of klimaatprobleem
 • Het project past binnen de EU doelen en regelgeving

Budget en openstelling

De regeling heeft een budget van ruim € 450 miljoen en staat sinds 2 april 2020 open voor aanvragen. Het indienen van aanvragen voor het subprogramma Milieu bestaat uit 2 fasen: de concept notes en de volledige aanvraag. Alleen de beste projecten worden geselecteerd voor het indienen van een volledige aanvraag.

'Traditionele' projecten LIFE Milieu:

 • 14 juli 2020: conceptbeschrijvingen voor projecten binnen de prioriteit 'Milieu en efficiënt hulpbronnengebruik';
 • 16 juli 2020: conceptbeschrijvingen voor projecten binnen de prioriteiten 'Natuur en biodiversiteit' en 'Milieubeleid en -bestuur en informatie';
 • medio februari 2021: volledige aanvragen.

'Traditionele' projecten LIFE Klimaatactie:

 • 6 oktober 2020: volledige aanvragen.

Geïnteresseerd?

Denk je gebruik te kunnen maken van deze regeling of wil je meer informatie? Neem contact met ons op via 055 843 48 15 of mail naar info@venntiv.com