Nieuwe aanvraagronde proeftuinen aardgasvrije wijken.

Binnenkort kunnen gemeenten weer deelnemen aan een nieuwe aanvraagronde voor proeftuinen aardgasvrije wijken. De nieuwe aanvraagronde start op 1 december en staat open tot 1 april 2020.

Gemeenten kunnen subsidie aanvragen voor een gerichte aanpak op het aardgasvrij of aardgasvrij-ready maken van bestaande woningen en gebouwen. De subsidie bestaat uit een rijksbijdrage van gemiddeld € 4 miljoen euro per proeftuin. Indienen is mogelijk vanaf 1 december 2019 tot en met 1 april 2020, naar verwachting zal de subsidieverstrekker eind juni 2020 de geselecteerde proeftuin-gemeenten bekend maken.

Bij een eerdere aanvraagronde in 2018 werden 74 aanvragen ingediend waaruit 27 proeftuinen zijn geselecteerd. Meer dan in de vorige ronde komt de nadruk dit keer te liggen op de uitvoeringsgereedheid van de aanpak en de robuustheid van de plannen. Andere zaken die aandacht krijg als gevolg van het klimaatakkoord zijn:

  • de betaalbaarheid voor de bewoners
  • de wijze van het betrekken van bewoners en gebouweigenaren
  • de wijze waarop de gemeente invulling geeft aan de eigen regierol
  • de mogelijkheden om aardgasvrij te verbinden met andere opgaven in de wijk

Voorwaarden
Enkele belangrijke voorwaarden die in acht genomen moeten worden bij het indienen van een aanvraag:

  • De subsidie is alléén aan te vragen voor gemeenten, voor één dorp,wijk of buurt
  • Alle gebouwen in het gekozen gebied moeten deel uit maken van de aanpak
  • De uitvoering moet starten in 2020
  • De gekozen proeftuin moet aardgasvrij of aardgasvrij-ready zijn in 2028