​Nieuw! Subsidieregeling de Renovatieversneller voor verduurzaming van woningen.

Om Nederlandse woonwijken sneller, efficiënter en betaalbaarder te verduurzamen opent de RVO op 29 juni 2020 subsidieregeling de Renovatieversneller. De regeling helpt woningcorporaties, andere woningeigenaren en aanbieders met het verduurzamen van hun woningen. De regeling krijgt een budget van € 100 miljoen, verdeeld over 4 jaar.

Doel van de Renovatieversneller

De regeling moet ervoor zorgen dat het tempo van het verduurzamen omhoog gaat en de kosten per woning dalen. De hoogte van de subsidie varieert tussen de € 2.000 en € 7.000, dit is afhankelijk van het type woning, het pakket energiebesparende maatregelen en de warmtevraag na renovatie. De maximale subsidie per project bedraagt € 10 miljoen.

Maximaal bedrag per warmtevraag

Soort woning

Bouwjaar tot

Warmtevraag

Maximale subsidie

Eengezinswoningen

1995

50 tot 70 kWh/m2

€ 3.000

Eengezinswoningen

1995

< 50 kWh/m2

€ 7.000

Meergezinswoningen

1995

50 tot 70 kWh/m2

€ 2.000

Meersgezinswoningen

1995

< 50 kWh/m2

€ 4.000

Indien er naast oplossingen in de schil ook een duurzame-energie-installatie wordt ingezet, zoals bijvoorbeeld een warmtepomp, dan geldt daarvoor een extra vergoeding die gelijk is gesteld aan de apparatenlijsten van de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Het is niet nodig om hier een aparte ISDE-aanvraag voor in te dienen, deze vergoeding kan binnen de regeling meteen worden aangevraagd.

Wie komt in aanmerking voor subsidie?

De Renovatieversneller steunt meerjarige renovatieprojecten van samenwerkingsverbanden van woningeigenaren en aanbieders. Onder woningeigenaren verstaan we woningcorporaties, verhuurders, verenigingen van eigenaren (vve’s) en individuele woningeigenaren. Aanbieders zijn bijvoorbeeld bouwbedrijven, installateurs en fabrikanten.

Belangrijke voorwaarden

  • de samenwerking betreft renovatie van bestaande woningen
  • minstens 2 woningeigenaren die ieder een inbreng hebben van minimaal 50 woningen
  • in totaal worden minstens 150 woningen gerenoveerd van vóór 1995
  • de renovatie start binnen 2 jaar na aanvraag en is binnen 3 jaar start gereed
  • de woningen hebben na afloop een netto warmtevraag per jaar van hooguit 70 kWh/m2
  • het project moet worden uitgevoerd door een consortium met minimaal één mkb.

Openstelling en aanvragen

De aanvraagperiode van de eerste openstelling is van 29 juni tot en met 2 november 2020. Het beschikbare budget voor 2020 bedraagt € 20 miljoen. Wil jij direct actie ondernemen of meer informatie? Neem dan contact op via telefoonnummer 055 843 48 15 of mail naar info@venntiv.com.