Nieuw: subsidieregeling circulaire ketenprojecten.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de nieuwe subsidieregeling circulaire economie (SCE) gepubliceerd. Deze regeling richt zich op het stimuleren van activiteiten ter bevordering van een circulaire economie. Het beschikbare budget voor 2020 bedraagt € 860.000.

Voor wie

Mkb-ondernemers die middels een samenwerkingsverband een product, proces, dienst of businessmodel meer circulair ontwerpen, produceren of organiseren, zodat er minder grondstoffen worden verbruikt en minder CO2 wordt uitgestoten maken kans op subsidie.

De subsidie

De subsidie voor een mkb-ondernemer in het circulair ketensamenwerkingsverband bedraagt 50% van de subsidiabele kosten van de ondernemer met een maximum van € 20.000.

Belangrijke voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet aan enkele voorwaarden worden voldaan:

  • Het circulaire ketenproject is gericht op realisatie van op de markt verhandelbare of toepasbare producten, processen, diensten of businessmodellen die bij toepassing leiden tot grondstoffenbesparing en reductie van CO2-uitstoot.
  • Het project gaat om experimentele ontwikkeling of om proces- en organisatieinnovatie.
  • Het samenwerkingsverband bestaat uit minimaal 3 en maximaal 6 mkb-ondernemers. Deze mkb-ondernemers hebben in elk geval 3 verschillende rollen in een keten en zijn niet met elkaar in een groep verbonden.
  • Het is verplicht een procesbegeleider aan te stellen die aantoonbare kennis en ervaring heeft op het gebied van circulaire economie. De procesbegeleider moet daarbij ook minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring hebben in het begeleiden van ondernemingen op dit gebied.
  • De maximale looptijd van het project bedraagt 2 jaar.

Subsidie aanvragen

De regeling staat open voor aanvragen vanaf 9 april tot en met 1 oktober 2020, 12.00 uur. Aanvragen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.

Geïnteresseerd?

Denk je gebruik te kunnen maken van deze regeling of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op via 055 843 48 15 of mail naar info@venntiv.com