Nieuw: ​Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatiebeleid (MOOI)-regeling.

Minister Wiebes stelt €65 miljoen beschikbaar voor de nieuwe subsidieregeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI). Hiermee stimuleert het kabinet vroegtijdige samenwerking tussen innovatieve marktpartijen via een missiegedreven aanpak om de verduurzamingsopgaven voor 2030 in te vullen vanaf 2020.

Projecten die zich richten op het gebied van ‘Wind op zee’, ‘Hernieuwbare energie op land’, ‘Gebouwde omgeving’ en ‘Industrie’ maken kans op subsidie.

Budget
Het beschikbare budget van €65 miljoen voor 2020 en 2021 wordt als volgt verdeeld:

Voorgenomen budget MOOI

X 1000 euro

MOOI tender – Hernieuwbaar op Zee

10.100

MOOI tender – Hernieuwbaar op Land

10.900

MOOI tender – Gebouwde omgeving

27.000

MOOI tender - Industrie

17.000

Voorwaarden en aanvragen
Om in aanmerking te komen voor de MOOI-regeling moet de aanvraag aan enkele voorwaarden voldoen:

  • Projecten moeten een omvang hebben van een nog nader te bepalen bedrag
  • Aanvragers moeten een innovatieplan voorleggen met daarin SMART opgestelde mijlpalen om de voortgang van het project te kunnen volgen.
  • Er moet een duidelijke sprake zijn van integrale aanpak. Meerdere bedrijven uit de innovatieketen moeten aangesloten zijn bij het project.

De definitieve publicatie van deze regeling zal naar verwachting in januari bekend worden gemaakt.

Meer weten?
Wil je meer informatie, neem gerust contact met ons op via 055 843 4815 of mail naar info@venntiv.com