MKB toets! Hoe en waarom?.

Om in aanmerking te komen voor een subsidie, is vaak een mkb toets vereist. Veel subsidies in Nederland zijn alleen bedoelt voor mkb’s. Maar hoe weet je nou of je voldoet aan een mkb? Daar is de mkb toets voor, klinkt eenvoudig maar is vaak lastiger dan je in eerste instantie zou denken.

Steun voor mkb’s
Belangrijke bronnen van innovatie, economische groei en werkgelegenheid zijn midden- en klein bedrijven. Deze ondervinden vaak problemen bij het vinden van financiering. Het Nederlandse en Europese innovatiebeleid ziet steun aan de mkb daarom als een belangrijk onderdeel.

De MIT R&D samenwerkingsregeling is een goed voorbeeld van een mkb-subsidie. Projecten met industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling, uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal twee mkb’s. Deze regeling is nog aan te vragen tot 10 september 2019.

Wanneer voldoe je aan een mbk?
Voldoen aan de volgende eisen zijn bepalend voor een mkb-definitie

Grootte aantal werknemers

Jaaromzet

Jaarbalans

Middelgroot < 250

Hoogstens € 50 miljoen

Kleiner of gelijk aan € 43 miljoen

Klein < 50

Hoogstens € 10 miljoen

Kleiner of gelijk aan € 10 miljoen

Micro < 10

Hoogstens € 2 miljoen

Kleiner of gelijk aan € 2 miljoen

Behalve kijken naar eigen cijfers, moet er ook gekeken worden naar de cijfers van andere ondernemingen, deze kunnen ook een rol spelen. Weten of er sprake is van een zelfstandig bedrijf en eventuele partner en/of verbonden ondernemingen is daarom belangrijk om te weten voor de berekening.

Wat maakt een mkb-toets zo belangrijk?

Een mkb toets maakt of breekt je aanvraag. Alle aanvragers zijn verplicht om de juiste en volledige informatie te verstrekken. Wanneer op voorhand blijkt dat je niet voldoet aan een mkb zal de aanvraag worden afgewezen, blijkt naderhand dat er geen sprake is van een mkb-definitie zal de subsidie moeten worden terugbetaald.

De Europese Commissie heeft een gebruikersgids opgesteld als hulpmiddel die ondernemers kan helpen met de definitie van een mkb. Deze kun je vinden via de website van de RVO. Een handig hulpmiddel, maar het correct toepassen bij de aanvraag blijft ingewikkeld.

Meer weten?

Wil je meer weten of heb nog verdere vragen? Neem contact op via 055 843 4815 of info@venntiv.com