MIT-haalbaarheidsproject 2020.

Heb je een grote innovatieopdracht binnen gehaald of ga je voor jouw eigen onderneming een groot innovatieproject beginnen? Het MIT-haalbaarheidsproject is gericht op individuele mkb-ondernemers. Met een haalbaarheidsproject kun je de technische en economische risico’s in kaart brengen van een voorgenomen innovatieproject.

Voorafgaand aan de ontwikkeling zit vaak een haalbaarheidsstudie. Op deze haalbaarheidsstudie kun jij tot €20.000 subsidie krijgen via een MIT-haalbaarheidsproject.

Wat zijn haalbaarheidsprojecten?

Het project bestaat uit een haalbaarheidsstudie, eventueel aangevuld met industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling. Een haalbaarheidsproject bestaat voor tenminste 60% van de kosten uit een haalbaarheidsstudie en mag voor 40% uit de experimentele ontwikkeling bestaan.

Voorbeelden van een haalbaarheidsstudie zijn:

  • literatuuronderzoek;
  • octrooionderzoek;
  • inventarisatie van beschikbare technologie en potentiële partners;
  • marktverkenning;
  • concurrentieanalyse.

Voorbeelden van een industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling zijn werkzaamheden gericht op het verkrijgen van kennis rond de ontwikkeling van nieuwe producten, productieprocessen of diensten. Dit mogen interne (eigen uren) en externe kosten (kosten derden) zijn.

De subsidie

De maximale subsidiale projectkosten bedragen € 50.000,-. Dit betekent dat het maximale subsidiebedrag € 20.000,- is (40% van € 50.000,-). Minimaal 60% van de kosten moet bestaan uit de haalbaarheidsstudie.

Hoe wordt het MIT-haalbaarheidsproject uitgekeerd?

De subsidie bedraagt 40% (waarschijnlijk maximaal 20.000 euro in 2020) van de subsidiale kosten. Alleen de kosten van de aanvrager zijn subsidiabel. De looptijd van een haalbaarheidsproject bedraagt maximaal 1 jaar. Binnen 4 maanden van de subsidieaanvraag moet gestart worden met de uitvoering van het haalbaarheidsproject.

Vraag nu subsidie aan:

De deadline voor het aanvragen van de MIT-Haalbaarheidssubsidie is 7 april 2020.

Geïnteresseerd?

Denk je gebruik te kunnen maken van deze regeling of wil je meer informatie? Neem dan contact op met me op via 06-25067773 of mail naar leon.steenbergen@venntiv.com.