Let op! Laatste SDE+ ronde start vandaag!.

De laatste openstelling van de SDE+ regeling in zijn huidige vorm staat open. Aanvragen kunnen vanaf vandaag worden ingediend tot en met 14 november 2019.

Het budget voor deze ronde bedraagt €5 miljard en is bestemd voor de volgende categorieën: Biomassa, Geothermie, Water, Wind en Zon.

Zoals bij elke ronde gaat ook deze najaarsronde weer gefaseerd open in 3 verschillende fases. Met daarbij in de eerste fase de laagste en in de laatste fase de hoogste vergoeding.

Let wel op, vanwege het ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’ principe bestaat de kans dat het budget in de laatste fase al op is.

Openstellingsronde SDE+ Najaar 2019

Fasegrens hernieuwbare elektriciteit en/of warmte €/kWh

Fasegrens hernieuwbaar gas

€/kWh

Fase 1 - 29 oktober 09.00 tot en met 4 november 17.00 uur

0,090

0,064

Fase 2 - 4 november 17.00 tot en met 11 november 17.00 uur

0,110

0,078

Fase 3 - 11 november 17.00 tot en met 14 november 17.00 uur

0,130

0,092

Nieuw: Transportindicatie elektriciteit producenten
Een wijziging ten opzichte van de vorige aanvraagrondes, subsidieaanvragers moeten voortaan een transportindicatie van de netbeheerder meesturen. Uit deze verklaring moet blijken dat er voldoende transportcapaciteit is voor de locatie waarvoor de SDE-subsidie wordt aangevraagd.

Verklaring locatie eigenaar
Een andere wijziging deze ronde is de verklaring locatie-eigenaar. Deze verplichting is al van toepassing sinds 2011. Voor deze najaarsronde wordt er door de subsidieverstrekker een officieel standaardformulier ter beschikking gesteld. Subsidieaanvragers die zelf geen eigenaar zijn van de project locatie dienen dit formulier mee te sturen. Een belangrijk aandachtspunt: Projectaanvragen kunnen worden geweigerd bij ontbreken van dit formulier!

Indienen
Wil je zeker weten wat de beste indiening strategie is voor de laatste SDE+ ronde? Neem contact met ons op via telefoonnummer 055 843 48 15 of stuur een mail naar info@venntiv.com