Laatste stand van zaken BOSA subsidie.

Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen heeft een nieuwe stand van zaken bekendgemaakt voor de subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA).

Per 9 april 2020 is er voor ongeveer € 13 miljoen subsidie aangevraagd. Het budget voor 2020 bedraagt € 87 miljoen, dat betekend dat er momenteel nog € 74 miljoen beschikbaar is. Met behulp van de BOSA subsidie kunnen amateursportorganisaties investeren in energiebesparing, toegankelijkheid en circulaire materialen in hun accommodatie.

Wat is BOSA subsidie?

Amateursportorganisaties kunnen BOSA subsidie aanvragen voor investeringen/maatregelen in sportaccommodatie. De subsidie bedraagt 20% van een investering en is interessant voor investeringen vanaf € 25.000,-. Voor verduurzaming en verbetering van toegankelijkheid kan er extra subsidie aangevraagd worden. Een voorwaarde is wel dat deze maatregelen voorkomen in de bijbehorende maatregelenlijst.

Geïnteresseerd?

Denk je gebruik te kunnen maken van deze regeling of wil je meer informatie? Neem contact met ons op via 055 843 48 15 of mail naar info@venntiv.com