​Laatste SDE-subsidieronde voor zonnestroom.

Van alle SDE aanvragen die worden gedaan heeft ruim 90% betrekking op zonnestroomprojecten. Denk hierbij aan zonnepanelen op daken of aan gevels, zonneweiden/zonneparken of drijvende PV-systemen.

Heb jij nog een zonnestroomproject waarvoor je subsidie aan wil vragen?! De najaarsronde van de SDE opent op 29 oktober. En vanwege grote veranderingen die de SDE in 2020 zal ondergaan is het nog niet zeker of hier ook in 2020 subsidie beschikbaar voor zal zijn.

Voorwaarden
Enkele belangrijke eisen voor zonnestroomprojecten vind je hier onder.

  • De PV-installatie dient minimaal 15 kWp aan piekvermogen hebben
  • Een grootverbruikersaansluiting
  • Positieve transportindicatie van de netbeheerder
  • Een bouw- of omgevingsvergunning die geldig is voor de gehele looptijd van het project

Aanvragen
De SDE najaarsronde start op 29 oktober om 10.00 en sluit op 14 november 17.00. Ook deze ronde werkt de SDE weer met een ‘gefaseerde’ openingstelling in drie fases, waarbij per fase het maximale subsidiebedrag waarvoor een aanvraag ingediend mag worden steeds wordt verhoogd:

Fase 1. Vanaf 29 oktober: voor projecten met een subsidiebedrag lager dan of gelijk aan € 0,090/kWh (hernieuwbare elektriciteit en/of warmte) of € 0,064/kWh (hernieuwbaar gas)

Fase 2. Vanaf 4 november: voor projecten met een subsidiebedrag lager dan of gelijk aan € 0,110/kWh (hernieuwbare elektriciteit en/of warmte) of € 0,078/kWh (hernieuwbaar gas)

Fase 3. Van 11 tot en met 14 november: voor projecten met een subsidiebedrag lager dan of gelijk aan € 0,130/kWh (hernieuwbare elektriciteit en/of warmte) of € 0,092/kWh (hernieuwbaar gas).

Zorg ervoor dat je er op tijd bij bent, want het principe ‘Wie het eerst komt, wie het eerst maalt’ is bij deze regeling van kracht.

Meer weten?
Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie neem dan contact met ons op via 055 843 4815 of info@venntiv.com