Laatste call voor de MIT-R&D-samenwerking 2019! De deadline komt in zicht.

Ben jij een mkb-ondernemer en bezig met een innovatief project? Dan is de populaire regeling Mkb Innovatiestimulering Topsectoren wellicht iets voor jou. Binnen een R&D-samenwerkingsproject werken minstens twee mkb’ers aan het vernieuwen of ontwikkelen van een product, productieproces of dienst. De subsidie kan oplopen van minimaal € 50.000 voor een “klein” R&D-samenwerkingsproject tot maximaal € 350.000 voor een “groot” R&D-samenwerkingsproject.

Kom ik in aanmerking?

Het project moet vernieuwend zijn en passen binnen de doelstellingen van de topsectoren en de regionale agenda’s. Wij kunnen je project screenen op MIT-potentie. Ook als je nog geen samenwerkingspartner hebt is het verstandig om contact met ons op te nemen, want mogelijk kunnen wij jou vanuit het netwerk van Venntiv ondersteunen in het vinden van een geschikte partner.

Wat houdt MIT-subsidie in?

Een MIT-subsidie wordt verstrekt op de loonkosten, de aanschafkosten van machines en apparatuur, verbruikskosten en uitbestedingskosten (kosten van derden). Deze kosten moeten uiteraard worden gemaakt in het kader van een specifiek R&D project. MIT subsidieert 35% van deze kosten met een maximum van 350.000 euro per project (en 175.000 euro per deelnemende mkb’er). Een aanzienlijke bijdrage die een innovatieproject een flinke duw in de rug kan geven. Binnen een MIT R&D samenwerkingsproject werken minstens twee mkb’ers aan het vernieuwen of ontwikkelen van een product, productieproces of dienst. De subsidie kan oplopen van minimaal €50.000 voor een “klein” R&D samenwerkingsproject tot maximaal €350.000 voor een “groot” R&D samenwerkingsproject. Om in aanmerking te komen moet een project vernieuwend zijn en passen binnen de doelstellingen van de topsectoren en de regionale agenda’s.

De looptijd van een MIT-R&D samenwerkingsproject bedraagt maximaal 2 jaar. Het project bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling, uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal 2 mkb-ondernemers (elk voor eigen rekening en risico). De deelnemers aan het MIT-R&D-samenwerkingsverband vormen een evenwichtig samenwerkingsverband qua verdeling van de kosten en de inbreng van de deelnemers. Één deelnemer mag niet meer dan 70% van de kosten voor zijn rekening mag nemen.

Welke kosten zijn subsidiabel?

Een MIT-subsidie wordt verstrekt op de loonkosten, de aanschafkosten van machines en apparatuur, verbruikskosten en uitbestedingskosten (kosten van derden). Uiteraard gaat het dan om de kosten die in het kader van het specifieke project worden gemaakt.

Het maximale subsidiepercentage is 35% van de kosten met een maximum van €350.000 per project (en €175.000 per deelnemende mkb’er).

Belangrijkste overige voorwaarden

  • De looptijd van een project bedraag maximaal 2 jaar.
  • Het project bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling, uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal 2 mkb’ers die elk voor eigen rekening en risico deelnemen in het project.
  • De deelnemers vormen een evenwichtig samenwerkingsverband qua verdeling van kosten, één deelnemer mag niet meer dan 70% van de kosten voor zijn rekening nemen.
  • De aan te vragen subsidie is minimaal €25.000 per deelnemer (minimale kosten per deelnemer zijn dus ca. €72.000).

Administratieve verplichtingen

Er moet een dusdanige projectadministratie worden bijgehouden zodat bij een eventuele controle kan worden aangetoond dat de activiteiten waar de subsidie voor is verstrekt zijn uitgevoerd en dat de kosten zijn gemaakt. Meer concreet houdt dit in dat er een administratie moet worden bijgehouden die in ieder geval bestaat uit de volgende stukken:

  • Facturen en betaalbewijzen.
  • Urenadministratie.
  • Rapportages en / of testrapportages.
  • Vergaderstukken / notulen.
  • Foto’s / beeldmateriaal van proefopstellingen en samples.
  • Alle projectgerelateerde correspondentie met de subsidieverstrekker.

Aan het einde van de projectperiode zal een vaststellingsverzoek moeten worden ingediend. Dit vaststellingsverzoek bestaat uit een inhoudelijk rapportage en een kostenverantwoording. Bij subsidiebedragen boven de €125.000 zal daarnaast een controleverklaring van een accountant nodig zijn.

Vraag nu subsidie aan:

De regeling is op 11 juni 2019 open gegaan en sluit op 10 september 2019.

Geïnteresseerd?

Denk je gebruik te kunnen maken van deze regeling of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Leon Steenbergen op 06-25067773 of mail naar leon.steenbergen@venntiv.com.

Venntiv ontzorgt, subsidies made easy ®