Innovation Fund open voor aanvragen​.

Het Europese financieringsinstrument Innovation Fund heeft zijn eerste ronde geopend. De Europese Commissie wil met behulp van het Innovation Fund hun visie realiseren om van Europa in 2050 het eerste klimaatneutrale continent te maken.

De eerste ronde richt zich op het stimuleren van grootschalige projecten gericht op succesvolle en innovatieve CO2 reducerende en/of koolstofarme ontwikkelingen. Projecten die het Innovation Fund onder meer steunt zijn:

 • Koolstofarme technologieën en processen in de energie-intensieve industrie
 • Producten die koolstof-intensieve producten vervangen
 • CCU, carbon capture and utilisation
 • CCS, carbon capture and storage
 • Duurzame energieopwekking
 • Energieopslag

Budget

Het beschikbare budget bedraagt € 1 miljard. In deze ronde komen projecten met een investeringsvermogen groter dan € 7.5 miljoen in aanmerking voor subsidie.

 • De subsidie bedraagt maximaal 60 % van de subsidiabele projectkosten
 • Het is mogelijk om de subsidie flexibel te laten uitbetalen op basis van aangewezen mijlpalen
 • Tot 40% van de totale subsidie kan vooraf uitbetaald worden tijdens projectvoorbereidingen op basis van vooraf afgesproken mijlpalen.

Aanvraagprocedure

De regeling kent een aanvraagprocedure in twee stappen:

 • Een eerste open ronde met verkorte aanvragen;
 • Een tweede ronde, waarbij na selectie op uitnodiging een volledige aanvraag ingediend mag worden.

Tijdens de eerste ronde zijn de volgende criteria van belang:

 • De effectiviteit voor wat betreft het potentieel om de broeikasgasuitstoot te verminderen;
 • De mate van innovatie van het project in vergelijking met de ‘state-of-the-art’;
 • De volwassenheid van het project voor wat betreft de planning, het business-model, de financiële en juridische structuur. Daarnaast beoordeelt men het vooruitzicht om financiële afronding te bereiken binnen een vooraf opgestelde tijdslimiet. Deze periode mag niet langer zijn dan vier jaar na beschikking.

Projecten die de eerste ronde succesvol hebben doorlopen, gaan door naar de tweede ronde waar ze extra worden beoordeelt op de volgende punten:

 • Het technische en marktpotentieel voor wijdverbreide toepassing of replicatie of voor toekomstige kostenbesparing;
 • Kostenbesparing in relatie tot de relevante kosten van het project minus enige bijdrage aan die kosten door de aanvrager, gedeeld door het totale te verwachten bedrag aan verminderde broeikasgasemissie of opgewekte energie of opgeslagen energie/CO 2 in de eerste tien functionele jaren.

De eerste openstelling staat open voor aanvragen tot 29 oktober 2020.

Geïnteresseerd?

Denk jij gebruik te kunnen maken van deze regeling of wil je meer informatie? Neem contact met ons op via 055 843 48 15 of mail naar info@venntiv.com.