Indienen WBSO-mededeling uiterlijk 31 maart.

Heb jij in 2019 een succesvolle WBSO aanvraag ingediend? Dan moet je uiterlijk 31 maart 2020 ‘mededeling’ hiervan doen. Met de mededeling sluit je de WBSO-cyclus van 2019 af. Doe je dit niet, riskeer je een boete.

WBSO-mededeling over 2019
Iedereen die in 2019 een succesvolle WBSO aanvraag heeft ingediend is verplicht tot het indienen van de WBSO-mededeling. Met de mededeling moeten de exacte speur- en ontwikkelingsuren en de eventuele R&D-kosten en -uitgaven van alle aanvragen in het gehele jaar worden opgegeven aan de RVO.

Het is belangrijk de mededeling goed voor te bereiden om eventuele problemen bij een controle ter voorkomen. Als ondernemer bepaal je zelf welke uren er per aanvraagperiode in aanmerking komen voor de WBSO. Dit jaartotaal geef je door aan de RVO. Let erop dat je een zorgvuldige opgave van uren en kosten opgeeft, dit bepaalt namelijk het maximale WBSO-voordeel. Geef je minder uren en kosten op dan op de beschikking staat vermeld, betekent dit een lagere WBSO-opbrengst. Andersom werkt dit niet zo! Meer uren en kosten opgeven betekent géén hogere opbrengst

Schuiven met uren
Bedrijven die meerdere aanvragen hebben ingediend, kunnen kijken of het zinvol is te schuiven met uren. Het is toegestaan uren te schuiven naar een ander project binnen de S&O verklaring waar meer uren aan zijn besteed. Hetzelfde geldt voor schuiven met kosten en uitgaven.

Indienen
Let op, dien je mededeling op tijd in! Uiterlijk 31 maart 2020 moet de mededeling binnen zijn. Indien dit niet het geval is riskeer je een boete.