In 2020 een verdubbeling voor nieuwe topsectoren- en innovatiebeleid.

Bedrijven, kennisinstellingen en overheden gaan in 2020 gezamenlijk voor € 4,9 miljard investeren in het vernieuwde topsectoren- en innovatiebeleid van het kabinet. Daarvan komt € 2,05 miljard van bedrijven en € 2,85 miljard uit publieke middelen. Dit is een verdubbeling ten opzicht van vorig jaar zoals te lezen valt in het kennis- en innovatieconvenant (KIC). Het geld wordt ingezet om Nederlandse oplossingen te ontwikkelen voor internationale, maatschappelijke uitdagingen:

  • Energietransitie & duurzaamheid;
  • Landbouw,
  • Water & voedsel;
  • Gezondheid & zorg;
  • Veiligheid;
  • Sleuteltechnologieën

Binnen de KIC vormen bovengenoemde sleuteltechnologieën een apart thema. Naar verwachting zal een bedrag van rond de €1 miljard beschikbaar komen. Dit bedrag biedt mogelijkheden voor het invullen van de al gepresenteerde Nationale Agenda's voor AI, quantum, fotonica, composieten en nanotechnologie, en ook voor andere initiatieven die onder sleuteltechnologieën vallen (bijvoorbeeld batterijtechnologie).