Hernieuwbare Energie (HER) wordt Hernieuwbare Energietransitie (HER+).

De subsidieregeling Hernieuwbare Energie (HER) van de Topsector Energie (TSE) wordt dit najaar verder verruimd en gaat per 1 september 2020 verder als Hernieuwbare energietransitie (HER+). Dankzij de verbreding van de regeling komen meer soorten innovatieve projecten in aanmerking voor subsidie, mits zij leiden tot kosteneffectieve CO2-reductie.

Welke projecten komen in aanmerking voor subsidie?

De HER+ richt zich niet meer alleen op hernieuwbare energie, maar biedt ook ruimte voor andere CO2-reducerende technieken zoals:

  • het benutten van restwarmte
  • elektrische boilers en warmtepompen
  • waterstof door elektrolyse
  • CO2-afvang en opslag

Ook andere innovatieve projecten die indirect leiden tot co2-reductie komen in aanmerking voor subsidie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • projecten die de productie van windenergie op zee goedkoper maken
  • projecten die opwekking en opslag van hernieuwbare energie combineren
  • projecten rondom slimme energieopwekking op decentraal niveau
  • andere projecten waarmee extra hernieuwbare-energieproductie haalbaar is.

Budget en aanvragen

De HER+ staat open voor aanvragen van 1 september 2020 tot 31 maart 2021. Projecten worden in behandeling genomen volgens het first come, first serve principe totdat het budget is uitgeput. De regeling kent een totaal budget van € 30 miljoen.

Geïnteresseerd?

Denk jij gebruik te kunnen maken van de vernieuwde HER+ regeling of wil je meer informatie? Neem contact met ons op via 055 843 48 15 of mail naar info@venntiv.com.