Gelderse subsidieregeling Slim & Circulair.

Ga jij jouw huidige of nieuwe productielocatie verduurzamen? Wil jij je productielocatie slim, schoon en emissiearm gaan inrichten? De provincie Gelderland daagt met de tender 'Verduurzamen van productielocaties' bedrijven in de sectoren agrofood, bouw, industrie en afval uit om concrete ketenprojecten op te starten, die gebruik van grondstoffen en CO2- en stikstofuitstoot verminderen.

Het verduurzamen kan op drie manieren gebeuren:

  1. SLIM - digitalisering en effectief en effiënt gebruik maken van grondstoffen
  2. SCHOON - hergebruiken van grondstoffen of milieuvriendelijkere grondstoffen
  3. EMISSIEARM - door vermindering van emissie stikstofverbindingen. liefst via gedigitaliseerde productieprocessen.

Ook is het belangrijk dat er kennis over het verduurzamen van de productielocaties wordt gedeeld met het mkb.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten aan enkele voorwaarden worden voldaan:

  • de productie moet plaatsvinden binnen de 4 circulaire tegels (agrofood, bouw, consumenten en maakindustrie);
  • de verduurzaming vindt op slimme wijze plaats;
  • de verduurzaming vindt op schone wijze plaats;
  • de verduurzaming vindt op emissiearme wijze plaats;
  • de maximale projectperiode bedraagt 5 jaar.

Budget en subsidie

De regeling kent een budget van € 800.000. Naar verwachting zal dit bedrag verdubbeld worden naar € 1,6 miljoen, en specifiek voor de regio Stedendriehoek komt er nog € 800.000 bij. De maximale subsidie bedraagt € 200.000 per project.

Aanvragen

Aanvragen gaat op basis van het tender principe en indienen kan van 3 augustus 2020 tot 30 september 2020. Na de sluitingsdata worden alle aanvragen worden beoordeeld en gerangschikt op kwaliteit.

Geïnteresseerd?

Denk jij gebruik te kunnen maken van deze kans of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op via 055 843 4815 of mail naar info@venntiv.com.