Extra middelen voor subsidie praktijkleren.

Voor de studiejaren 2020-2021 en 2021-2022 wordt twee keer € 11 miljoen (inclusief uitvoeringskosten) uitgetrokken voor verhoging van het budget van de Subsidieregeling praktijkleren (PRAKTIJKLEREN) voor conjunctuurgevoelige sectoren en sectoren waar veel contactberoepen voorkomen. Doel van deze al aangekondigde verhoging is werkgevers in deze sectoren, die door de coronamaatregelen hard zijn getroffen, te stimuleren zoveel mogelijk leerbanen aan te bieden aan bbl-studenten.