Eurostars.

Het huidige Eurostars 2-programma eindigt in 2020. Een vervolgprogramma is wel in voorbereiding, maar daar is nog geen verdere informatie over bekend, aldus RVO. Ben jij mkb-ondernemer in de high tech onderzoeks- en ontwikkelingssector? Werk jij daarbij samen met partners in andere landen? Onderzoek alvast de mogelijkheden die Eurostars jou kan bieden.

Eurostars is een Europees programma voor het stimuleren van het onderzoek uitvoerende mkb. De regeling wordt gefinancierd door de 36 deelnemende Eurostars landen in samenwerking met de Europese Unie. Het Eurostars-programma heeft als doel Europees ondernemerschap te stimuleren door de ondersteuning van internationale onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten (O&O) die worden geleid door mkb-bedrijven.

Waarom Eurostars?

  • Financiering voor het commercialiseren van projecten.
  • Eurostars helpt innovaties sneller op de markt te krijgen.
  • Er kunnen nieuwe markten worden aangeboord door de internationale samenwerking.
  • Er is ruimte voor grote aanvragen, de maximale subsidie bedraagt €500.000. (bedragen en percentages zijn op basis van Eurostars-2)

Subsidie

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de projectactiviteiten en de aard van de deelnemers. Voor bedrijven varieert de bijdrage tussen de 25 en 45% met een maximum van € 500.000,- per project. (bedragen en percentages zijn op basis van Eurostars-2)

Voorwaarden

Enkele belangrijke vereisten om in aanmerking te komen voor subsidie:

  • Eurostars kent een internationaal en een nationaal gedeelte. Voordat je subsidie kunt aanvragen bij de RVO, moet je internationale projectvoorstel goedgekeurd zijn door de internationale jury van Eurostars.
  • Eurostars staat open voor alle projecten op alle technologie- en marktgebieden, de projecten moeten wel een civiel doel hebben.
  • De projectcoördinator is een onderzoekuitvoerende mkb-organisatie, afkomstig uit een Eurostars-land. Hiervoor moet de organisatie voldoen aan de definitie voor mkb van de Europese Commissie. Ook moet het een minimaal aantal uren voor R&D-activiteiten maken, afhankelijk van de grootte van het bedrijf.
  • Er dient altijd een samenwerking te zijn tussen twee onafhankelijke Eurostars-landen. Organisaties uit een ander land mogen deelnemen als derde land mits er al twee Eurostars-landen aan het project deelnemen.
  • Het project zit in de R&D-fase, met werkzaamheden die bestaan uit onderzoek en technologische ontwikkeling
  • De projectduur is maximaal 36 maanden.

Indienen en opstelling

Met behulp van het online aanvraag systeem van het EUREKA-secretariaat kunnen aanvragen worden ingediend. De aanvragen zullen door technische experts worden beoordeeld en door een onafhankelijk evaluatiepanel worden gerangschikt.

Zie voor meer informatie: https://www.eurostars-eureka.eu/

Momenteel is de regeling gesloten, zodra er meer bekend is over het vervolgprogramma van Eurostars laten wij dit weten!