​Europese Green Deal: de weg naar een klimaatneutraal Europa.

De Green Deal is het programma van de Europese Commissie om klimaatverandering tegen te gaan. Met deze Green Deal moet Europa het eerste klimaatneutrale continent worden: voor 2050 dient de Europese Unie niet meer bij te dragen aan de opwarming van de aarde door de uitstoot van broeikasgassen.

Green Deal call EIC Accelerator

De Green Deal call binnen het Horizon 2020 EIC Accelerator is een speciale oproep voor innovatieve mkb’s met projecten die substantieel bijdragen aan de Europese doelstellingen ter bestrijding van de klimaatverandering. Het ondersteunt mkb’s die hulp nodig hebben bij de ontwikkeling en het internationaal opschalen van hun project. De ondersteuning bestaat uit een maximale subsidie van € 2.5 miljoen.

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet het project aan ten minste één van onderstaande voorwaarden voldoen:

  • Bijdrage aan de EU ambitie om klimaatverandering tegen te gaan;
  • Het leveren van schone, betaalbare en veilige economie;
  • Overgang van de huidige industrie naar een groene en/of circulaire economie
  • Bouwen en renoveren op energiezuinige en hulpbronnen efficiënte manier;
  • Versnellen van de verschuiving naar duurzaam transport en smart mobility;
  • Overgang naar een eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem;
  • Behoud en herstel van ecosystemen en biodiversiteit;
  • Realiseren van een EU zonder vervuiling en een gifvrije leefomgeving.

Budget en aanvragen

Voor deze call is een totaal budget beschikbaar van € 303 miljoen. Vanaf 21 maart tot en met 19 mei 2020 kunnen voorstellen worden ingediend via het deelnemersportaal van de Europese Commissie.

Meer weten? Neem contact op via telefoonnummer 055 843 48 15 of mail naar info@venntiv.com