€86.1 miljoen beschikbaar bij nieuwe openstelling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+).

De vernieuwde subsidieregeling Demonstratie Energie- en Klimmaatinnovatie (DEI+) wordt in januari 2020 opnieuw geopend met een totaal budget van €86.1 miljoen.

Wat houdt de DEI+ in?
Nederland wil minimaal 49% minder uitstoot van broeikassen in 2030 ten opzichte van 1990. Dankzij het Klimaatakkoord zijn de doelstellingen duidelijker dan ooit.

De DEI+ regeling richt zich op de ondersteuning van innovatieve pilot- en demonstratieprojecten op het gebied van klimaat en energie. In 2020 zullen ook de toegevoegde thema’s van de 2019 regeling zoals aardgasvrije gebouwde omgeving, flexibilisering van het energiesysteem (inclusief waterstof) en CO2-reductie terug komen.

Nu de doelstellingen aan de hand van het Klimaatakkoord duidelijk zijn, is er vanaf 2020 voor de DEI+ regeling thema’s een meerjarig budget beschikbaar. Projecten kunnen met een looptijd tot maximaal 4 jaar gefaciliteerd worden.

Budget en financiering
Anders dan afgelopen jaar zal vanaf 2020 één totaal budget beschikbaar worden gesteld voor de DEI+, het beschikbare budget bedraagt € 86.1 miljoen. Enige uitzondering op de regeling in 2020 is het thema Aardgasvrije gebouwde omgeving. Deze houdt een eigen budget van € 9 miljoen.

Voorgenomen budget DEI+ 2020

X 1000 euro

Energie-Innovatie (hernieuwbare energie, energiebesparing

25.000

Flexibilisering van het energiesysteem (incl. waterstof)

29.000

Ruimtelijke inpassing hernieuwbare elektriciteit

7.600

CO2-reductie

24.500

Totaal

86.100

Aardgasvrije gebouwde omgeving

9.000

Indienen
De regeling zal naar verwachting nog dit jaar gepubliceerd worden en begin januari worden opgesteld . Alle aanvragen worden in behandeling genomen volgens het ‘first come, first serve’ principe.