€ 50 miljoen extra voor DEI+ subsidieregeling.

Goed nieuws voor ondernemers die willen investeren in innovatieve energiebesparende technieken, apparaten of systemen. Het ministerie van Economische Zaken & Klimaat investeert € 50 miljoen euro extra in de DEI+ subsidieregeling. Vanwege het grote animo is het subsidieplafond ruim voor de deadline bereikt en zwaar overschreven. Het oorspronkelijke beschikbare budget bedroeg € 76,6 miljoen. Dit bedrag nu opgehoogd naar € 126,6 miljoen.

Thema's:

De thema's waarvoor je subsidie kunt aanvragen zijn:

  • Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen
  • Circulaire Economie (voor projecten met meer dan € 3.000.000 subsidie)
  • CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage)
  • Energie-efficiëntie
  • Hernieuwbare energie inclusief ruimtelijke inpassing
  • Flexibilisering van het energiesysteem waaronder (alleen Pilots)
  • Lokale infrastructuur
  • Overige CO 2 -reducerende maatregelen in de industrie van elektriciteitssector

Interesse? Neem nu contact op!

Heb jij een innovatief project dat past binnen de DEI+ regeling? Een aanvraag indienen kan dus nog steeds. Aanvragen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst. Neem voor meer informatie contact op met ons op via 055 843 48 15 of mail naar info@venntiv.com.