€ 5 miljoen voor wind- en zonne-energie innovaties vanuit NWO.

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NOW) heeft een nieuwe oproep gepubliceerd: Innovaties voor wind- en zonne-energie. De deadline voor het indienen van een vooraanmelding voor onderzoeken naar innovatieve ontwikkelingen met betrekking tot de energietransitie is 28 januari 2021.

Om te kunnen bijdragen aan de doelstellingen van het klimaatakkoord richt deze oproep zich op het bijdragen aan de energietransitie, door onderzoek te stimuleren naar efficiëntie, kostenreductie en circulair ontwerp van materialen, systemen en processen voor wind- en zonne-energie.

Samenwerkingsverbanden bestaande uit kennisinstellingen en publieke en private partners komen in aanmerking voor subsidie. Vooraanmeldingen en volledige aanvragen worden ingediend door een consortium bestaande uit:

 • één hoofdaanvrager
 • één of meer medeaanvragers
 • twee of meer cofinanciers

Daarnaast mogen er ook één of meer samenwerkingspartners deelnemen. Alle deelnemers moeten een actieve rol spelen bij het formuleren van de onderzoeksvragen en bij de opzet en de uitvoering van het project.

Budget

Het beschikbare budget bedraagt € 5 miljoen. Dit bedrag wordt evenredig verdeeld over de onderzoekslijnen Wind (€2,5 miljoen) en Zon (€ 2,5 miljoen). Om in aanmerking te komen voor subsidie moet aan enkele voorwaarden worden voldaan:

 • Onderzoeksvoorstellen hebben een totale omvang van minimaal € 750.000 en maximaal € 1,5 miljoen.
 • NWO financiert maximaal 85% van de totale projectkosten.
 • De verplichte cofinanciering vult de rest van de financiering aan.

Subsidiabele kosten:

 • Personele kosten (max. €119 p/u);
 • materiële kosten (€ 15.000 per jaar, per fte wetenschappelijke positie);
 • investeringen (max. € 150.000 voor investeringen in apparatuur (lasers), dataverzamelingen (specialistische computers) en/of software (computerprogramma's));
 • kennisbenutting (denk hierbij aan het maken van een lespakket, een haalbaarheidsstudie naar toepassingsmogelijkheden, kosten voor het indienen van een octrooiaanvraag, of een business developer.
 • internationalisering (stimuleren van internationale samenwerking tot max. € 25.000);
 • money follows Cooperation (biedt de mogelijkheid om een deel van het project door een kennisinstelling met een publieke taak buiten Nederland uit te laten voeren);
 • projectmanagement (max. 5% van het budget).

Geïnteresseerd?

Denk jij gebruik te kunnen maken van deze regeling of wil je meer informatie? Neem dan contact op via 055 843 4815 of mail naar info@venntiv.com.