​€2 miljard voor extra openstelling SDE+ voorjaar 2020.

Met een budget van €2 miljard gaat de extra openstellingsronde van de SDE+ open van 17 maart tot en met 2 april 2020.

Veranderingen
Projecten die energie opwekken uit hernieuwbare bronnen zoals: geothermie, water, wind, biomassa en zon kunnen subsidie aanvragen. Het meesturen van een transportindicatie voor elektriciteitsproducten blijft ook bij deze aanvraag verplicht.

Een verandering in deze ronde zijn de basisbedragen. In samenwerking met adviesbureau DNV en onderzoeksinstituut ECN part of TNO heeft het Planbureau voor de leefomgeving (PBL) hierover advies uitgebracht. De daling is vooral zichtbaar bij de technieken geothermie, wind en zon.

Openstellingsronde
De SDE+ subsidieregeling is geopend van 17 maart tot en met 2 april 2020 en zal net zoals vorige momenten opengaan in drie fases.

SDE+ voorjaar 2020

Fasegrenzen hernieuwbare elektriciteit en/of warmte €/kWh

Fasegrenzen hernieuwbaar gas €/kWh

Fase 1: 17 maart 09.00 tot en met 23 maart 17.00 uur

0,070

0,049

Fase 2: 23 maart 09.00 tot en met 30 maart 17.00 uur

0,080

0,056

Fase 3: 30 maart 09.00 tot en met 2 april 17.00 uur

0,130

0,092

SDE++
De voorjaarsronde is de laatste kans voor een subsidie aanvraag in de huidige SDE+-regeling. Deze ronde is bedoeld om een extra impuls te geven aan de ontwikkeling van hernieuwbare energie in Nederland. De SDE+ zal verder gaan als de SDE++ regeling welke zich niet alleen beperkt tot duurzame energie maar gericht zal zijn op CO2-reductie.

Wilt u beroep doen op deze subsidiekans?
Neem zo snel mogelijk contact met ons op via 055 843 48 15 of mail naar info@venntiv.com