De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) gaat weer open met meer budget dan ooit. Met het openstellen van de regeling op 28 juni 2022 is de openstelling een paar maanden naar voren geschoven ten opzichte van voorgaande jaren. Door de hoge CO2-prijs en het extra budget dat het vorige kabinet op Prinsjesdag heeft aangekondigd is een openstellingsbudget van € 13 miljard beschikbaar.

Wijzigingen 2022

Met de SDE++ regeling wordt zowel de productie van duurzame energie als CO2-verlaging gestimuleerd. De regeling wordt dit jaar voor een aantal nieuwe categorieën opengesteld zoals waterstofinstallaties die direct aan wind- of zonneparken gekoppeld zijn en elektrificatie in de industrie door middel van hybride glasovens.

De categorie geothermie krijgt in deze ronde langer de tijd om het project te realiseren na de subsidieaanvraag. Ook CCS-projecten één jaar langer de tijd om projecten af te ronden.

Openstelling

Ook dit jaar werkt de SDE++ met verschillende openstellingsrondes. Hierbij geldt dat technieken met een lagere subsidie per ton CO2 eerder kunnen indienen en dus eerder aan bod komen.

Fase

Start datum

Fasegrenzen €/tCO2

1

28 juni

60

3

11 juli

75

4

29 augustus

105

5

12 september

165

5

26 september tot 6 oktober

300

Geïnteresseerd?

Denk jij gebruik te kunnen maken van deze regeling of wil je meer informatie? Neem contact met ons op via 055 843 48 15 of mail naar info@venntiv.com.