EnerPRO: Duits – Nederlandse innovaties voor klimaatbescherming.

Het EnerPRO-project komt vanuit het Duits-Nederlandse INTERREG programma en stimuleert grensoverschrijdende samenwerking tussen mkb’s bij innovatieve producten gericht op energiebesparende en CO2-arme technologische ontwikkelingen. Hierbij ligt de nadruk op technieken ten behoeve van zonne-energie en fotovoltaïsche elektriciteitssystemen, waterstof/brandstofcellen, opslagtechnologie, systeemintegratie en elektromobiliteit. Dankzij deze productinnovaties zal de duurzame energie in de regio verhogen en daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan het bereiken van de klimaatdoelstellingen van de Nederlands provincie en Noordrijn-Westfalen.

Projectgebied EnerPRO

Het kerngebied van EnerPRO omvat delen van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen en de Nederlandse provincies Gelderland, Flevoland, Oost-Brabant en Limburg. Mkb’s uit deze gebieden kunnen een projectvoorstel indienen. Samenwerkingspartners mogen afkomstig zijn uit het hele gebied dat INTERREG VA Duitsland-Nederland bestrijkt.

Verschillende modules

Mkb’s kunnen ondersteuning aanvragen voor meerdere modules zoals hieronder beschreven.

 • Module 1: Conceptontwikkeling - hierin wordt het concept voor de ontwikkeling van een innovatief product uitgewerkt. De maximale subsidie bedraagt € 2.500.
  • De inzet van een dienstverlener uit het buurland of de samenwerking met bedrijven uit het buurland is niet verplicht maar wel wenselijk. Er mogen geen personeelskosten van de aanvragen worden opgevoerd.
  • Als een externe dienstverlener binnen de voorziene maximale ondersteuning (€ 2.500,-) voor de conceptontwikkeling wordt aangewezen, is het niet nodig om een aanbestedingsprocedure uit te voeren.
  • Een dienstverlener uit het project- of programma heeft de voorkeur, maar is niet verplicht.
  • Indien een externe serviceprovider wordt toegewezen, dient deze offerte aan de aanvraag worden toegevoegd.
 • Module 2: Haalbaarheidsonderzoeken - hieruit resulteert een R&D plan dat de technische en economische weg beschrijft voor de ontwikkeling van een prototype, dat in de praktijk kan functioneren en het potentieel voor CO2-besparingen aantoont. De maximale subsidie bedraagt € 8.000.
  • Eigen personeelskosten en overige kosten (bijv. voor externe diensten) komen hiervoor in aanmerking.
  • De ondernemer moet aan ten minste één van de volgende grensoverschrijdende criteria voldoen:
   • Ten minste één externe dienstverlener of MKB-partner moet uit het buurland komen.
   • Het heeft de voorkeur om een partner uit het buurland bij het haalbaarheidsonderzoek te betrekken.
  • Het is mogelijk om opdrachten aan meerdere dienstverleners uit te besteden. Bij meerdere dienstverleners kunnen ook dienstverleners uit het eigen land worden aangewezen. Er dient echter ten minste één dienstverlener uit het buurland afkomstig te zijn, tenzij er al een partner uit het buurland bij de aanvraag is betrokken.
 • Module 3: Ontwikkelingsprojecten - een ontwikkelingsproject moet bestaan uit een samenwerking tussen ten minste twee bedrijven (een Duitse én een Nederlandse) met de doelstelling om een nieuw product te ontwikkelen. De maximale subsidie bedraagt € 60.000.
  Kerngegevens
  • Eigen personeelskosten en overige kosten (bijv. voor externe diensten) komen hiervoor in aanmerking.
  • De ondernemer moet aan ten minste één van de volgende grensoverschrijdende criteria voldoen:
   • Ten minste één externe dienstverlener of MKB-partner moet uit het buurland komen
   • Het heeft de voorkeur om een partner uit het buurland bij het haalbaarheidsonderzoek te betrekken.
  • Het is mogelijk om opdrachten aan meerdere dienstverleners uit te besteden. Bij meerdere dienstverleners kunnen ook dienstverleners uit het eigen land worden aangewezen. Er dient echter ten minste één dienstverlener uit het buurland afkomstig te zijn, tenzij er al een partner uit het buurland bij de aanvraag is betrokken.

  Denk je gebruik te kunnen maken van deze regeling of wil je meer weten? Neem contact met ons op via 055 843 48 15 of mail naar info@venntiv.com.