Energie.

Prinsjesdag 2020 biedt inzicht in de plannen van het kabinet voor het komende jaar en de bijbehorende budgetten. In onderstaand artikel doen wij een eerste greep uit de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van energie en klimaat.

Energie- en Klimaattransitie: mijlpalen in 2020 en 2021

Op weg naar een beter klimaat zet ons land in 2020 en 2021 een paar grote stappen. Met als grote mijlpalen dit jaar het opstellen van de concepten voor de Regionale Energiestrategieën (RES’en), de ‘Rijksvisie marktontwikkeling voor de energietransitie’, de presentatie van de eerste ‘Klimaatnota’ (in oktober), en de eerste openstelling van de nieuwe SDE++ subsidie (in november). Belangrijke mijlpalen in 2021 worden onder meer: het van kracht worden van de CO2-heffing voor de industrie, de presentatie van de definitieve RES’en en het vaststellen van de gemeentelijke ‘Transitievisies’.