​Energie-investeringsaftrek.

De overheid stimuleert ondernemers om te investeren in energiezuinige of milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Een van haar instrumenten hiervoor is bijvoorbeeld de Energie-investeringsaftrek (EIA). De overheid heeft een lijst samengesteld met bedrijfsmiddelen die gemeld kunnen worden, en waarvan vervolgens 45% van het netto investeringsbedrag afgetrokken mag worden van de belastbare winst. Zo realiseren ondernemers een financieel voordeel van ca. 11,25% van de netto-investering in een energiezuinig bedrijfsmiddel.

Voor veel ondernemers onbekend, echter, ook energiezuinige bedrijfsmiddelen die niet op de lijst staan in aanmerking kunnen komen voor de Energie-investeringsaftrek. De energiebesparing mag dan niet te laag zijn, maar ook niet te hoog. Dit heeft te maken met de doelmatigheid van het subsidiebeleid.

Maar hoe weet je nu of je investering in aanmerking komt voor EIA-subsidie of niet?

Zoals je nu weet moet de besparing van het nieuwe bedrijfsmiddel binnen een specifiek bereik uitkomen. Er wordt altijd vergeleken met een alternatief. In veel gevallen is dat een bedrijfsmiddel dat vervangen wordt, maar soms ook met een minder energiezuinig alternatief waarin je had kunnen investeren. In beide gevallen kun je de nieuwe machine daarmee gaan vergelijken. Relevant daarbij zijn de volgende vragen:

  • Wat is de capaciteit van het bedrijfsmiddel?
  • Wat voor energie verbruikt het bedrijfsmiddel?
  • Reken het energieverbruik per productie-eenheid middels omrekenfactoren om naar m3 aardgasequivalent (a.e.).

Voor bedrijfsmiddelen moet de energiebesparing uitkomen tussen de 0,4 en 2,0 m3 a.e. per geïnvesteerde euro. Zit je goed met de berekening? Dan kun je de investering voor het netto-investeringsbedrag (inclusief eventuele montagekosten) binnen 3 maanden na het aangaan van de investeringsverplichting voor de EIA-regeling aanmelden onder de generieke code. Wanneer je dit gedaan hebt wordt je binnen korte tijd verzocht om de gegevens uit je berekening zo goed mogelijk te onderbouwen. Gaat de beoordelaar akkoord met je (onderbouwde) aannames? Gefeliciteerd, dan krijg je subsidie!

Tips voor een goede EIA-aanvraag

  • Onderbouw de aanvraag zo goed mogelijk met onafhankelijke, door de fabrikant verstrekte verbruiksgegevens.
  • Zijn er geen goede gegevens van het oude bedrijfsmiddel beschikbaar? Maak dan een goede en logische onderbouwing met bijvoorbeeld de rekening van de energieleverancier.
  • Houd bij het berekenen van de besparing rekening met de productiecapaciteit. Verbruikt het bedrijfsmiddel hetzelfde maar produceer je veel meer? Dan is het energieverbruik per productie-eenheid dus veel lager en kom je mogelijk toch in aanmerking voor subsidie.
  • Wanneer de productie-eenheid (veel) hoger ligt dan een te vervangen bedrijfsmiddel, dan wordt alleen over het vervangingsdeel subsidie verleend. Bij het vergelijken met een alternatief dat op de markt beschikbaar is geldt dit natuurlijk niet.
  • Is de investering onderdeel van een innovatief project? Overweeg de EIA-subsidie dan te stapelen met een innovatiesubsidie. Onderzoek de mogelijkheden en neem hiervoor contact op met je Venntiv subsidieadviseur.
  • Kom je er niet uit? Neem dan contact op met je Venntiv subsidieadviseur. Wij weten hoe je de aanvraag zo strategisch mogelijk in kunt zetten.