SDE++ opent 29 september 2020.

De eerste ronde van de nieuwe Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++) opent op 29 september en zal sluiten op 22 oktober 2020. De focus van de verbrede opvolger van de SDE+ ligt op CO2 besparende technieken, ook projecten gericht op duurzame energie komen nog steeds in aanmerking voor subsidie. De SDE++ kent dit jaar een budget van €5 miljard.

Gefaseerde openstelling
De SDE++ zal net zoals haar voorganger gefaseerd open worden gesteld. De maximale subsidiebehoefte zal hierbij per fase toenemen. Deze methode stimuleert aanvragers om projecten voor een zo laag mogelijke subsidie in te dienen.

Openstellingsronde SDE++ 2020

Fasegrenzen €/ton CO₂

29 september, 09.00 uur

70

5 oktober, 17.00 uur

85

12 oktober, 17.00 uur

180

19 oktober, 17.00 uur tot 22 oktober, 17.00 uur

300

Subsidie
De technieken worden gerangschikt op basis van de subsidiebehoefte per vermeden ton CO2. Er kan een aanvraag worden ingediend voor de ‘’onrendabele top’’: het verschil tussen de kostprijs van de techniek die de CO₂ reduceert (het “basisbedrag”) en de marktwaarde van de geproduceerde eenheid (het “correctiebedrag”). De maximale subsidiebehoefte waarop technieken in 2020 aanspraak kunnen maken in de SDE++ is €300 per ton CO₂. Technieken met een hogere subsidiebehoefte kunnen ook aanspraak maken op de SDE++, maar de gehele onrendabele top zal voor deze projecten niet worden vergoed.

Techniekneutraal
Doordat de SDE++ techniekneutraal is krijgen alle innovatieve technologieën een eerlijke kans om met elkaar te concurreren. Kostenreductie en innovatie wordt binnen technologieën sterk aangemoedigd.

Nieuwe technieken

Nieuwe technieken die dit jaar worden toegevoegd aan de SDE++ zijn:

  • grootschalige warmtepompen
  • industriële elektrische boilers
  • industriële restwarmte
  • grootschalige waterstofproductie via elektrolyse
  • CO2-afvang en opslag (CCS)

De openstelling komend najaar is een grote stap voor de verbreding van de SDE++ regeling, maar is hiermee nog niet afgerond. Technieken die dit jaar nog niet in aanmerking komen kunnen op een later moment nog aan de regeling worden toegevoegd.

Geïnteresseerd?
Interesse in de SDE++ of wil je meer weten? We adviseren je graag verder! Neem contact met ons op via 055 843 4815 of mail naar info@venntiv.com